Ełk.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Ełk. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–23 z 23 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie

Aktualności

20.06.18. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLVII

25.06.18. K. Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego i Porządku Publ RM

Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLVII

26.06.18. XLVII SESJA RADY MIASTA EŁKU

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z posiedzenia.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 47 (XLVII ) z dnia 26.06.2018

Uchwała nr XLVII.456.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Uchwała nr XLVII.463.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku

Uchwała nr XLVII.461.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku

Uchwała nr XLVII.459.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

zmieniająca uchwałę nr XLIII.436.18 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XLVII.458.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

zmieniająca uchwałę nr XLII.423.18 Rady Miasta Ełku z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Projekt uchwały nr 26182

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku

Uchwała nr XLVII.455.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027

Uchwała nr XLVII.457.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2018 — 2019

Projekt uchwały nr 26162

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Konieczki II”

Uchwała nr XLVII.465.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku

Uchwała nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku

Uchwała nr XLVII.462.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku

Uchwała nr XLVII.460.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Obywatele w wyborach

Wybory współorganizują obywatele. Dowiedz się, jak możesz się włączyć.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!

Sprawdzamy, co zmienia się w prawie

Co tydzień przygotowujemy streszczenie najważniejszych przepisów, które wchodzą w życie.