Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.112.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 …X.112.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.126.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Aktualizacja Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku …XI.126.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Aktualizacja Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr 22 z dnia
2016-09-13
Uchwała nr XXII.236.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …zmiany uchwały Nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.413.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko XLI.413.18 […] Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz […] z Prognozą oddziaływania na środowisko środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja
rewitalizacja środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto […] roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie […] zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …ramach repatriacji siedmioosobowej rodziny z Kazachstanu, 3). Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016. 4). Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust […] roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie […] zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników