Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr I.1.14 Rady Miasta Ełku z dn. 1.12.2014 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ełku …I.1.14 Rady Miasta Ełku z dn. 1.12.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ełku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.31.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku …Ełku z dn. 27.01.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.200.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku …Ełku z dn 25.05.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-03
Uchwała nr I.3.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku …I.3.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku Rada Miasta radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.255.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — zmieniająca uchwałę nr XXI.214.16 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku …sprawie zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku zmieniona Uchwała nr XXI.214.16 komisje radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-03
Uchwała nr I.7.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 — w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku …I.7.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.214.16 Rady Miasta Ełku z dn 30. 08.2016 — w sprawie ustalenia składów osobowych oraz zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku …w sprawie ustalenia składów osobowych oraz zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-03
Uchwała nr I.2.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 — w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ełku …I.2.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ełku Rada Miasta radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-03
Uchwała nr I.4.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 — w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku …I.4.14 Rady Miasta Ełku z dn. 3.12.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku Rada Miasta radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.20.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku …Ełku z dn. 23.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku komisja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie nadania nazwy ulicy Trasa Niepodległości; Propozycje radnych do Studium komunikacji miasta Ełku. Stanowisko w sprawie modernizacji i dołączenia do planowanej budowy odcinka linii kolejowej E […] w Olsztynie; w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-26 10:00 13:00 Informacja n.t. działalności Parku Naukowo…
2. Komisja Oświaty i Kultury …Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-22 13:08 15:16 Zaopiniowanie wniosków grup mieszkańców i…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu. 2014-12-03 14:10 14:15 wybór Przewodniczącego Komisji […] w Olsztynie; w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-26 10:00 13:00 Informacja n.t. działalności Parku Naukowo…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-22 13:08 15:16 Zaopiniowanie wniosków grup mieszkańców i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna 2018-05-10 …zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków zgłoszonych podczas spaceru, a…
2. Czy ełckim radnym zależy na jawności? 2018-05-01 …Czy ełckim radnym zależy na jawności? 2018-05-01 O dostępnie do informacji publicznej dotyczące pracy samorządu mówi dużo Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednak podjęcie wielu decyzji ustawa pozostawia lokalnym samorządowcom […] czyli radnym. W drugiej części naszej analizy sprawdzamy w jakim stopniu statut Miasta Ełku precyzuje kwestie dostępu do informacji o funkcjonowaniu Rady Miasta Ełku. Obowiązujący statut został Uchwalony 25 maja 2016 roku czyli za obecnej […] wstępu na sesje?     d) Czy jest zdefiniowany czas trwania sesji? e) Czy statut przewiduje zawiadamianie radnych o sesji?   f) Czy istnieje jakakolwiek regulacja odnosząca się do udziału w sesji dziennikarzy? Tak…
3. Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 …Przedświąteczne zmiany 2016-12-19 Obywatelski serwis o pracy radnych od dziś w nowej szacie graficznej. Chcemy przedstawiać infromacje o naszych radnych nie tylko w merytoryczyny, ale też atrakcyjny i intuicyjny sposób, dlatego…
4. Jak zawiadamia się o sesji nadzwyczajnej? 2018-08-27 …ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.” W statucie brakuje więc doprecyzowania kiedy najpóźniej radni i mieszkańcy powinni zostać poinformowani o terminie i zakresie spraw poruszanych na sesji nadzwyczajnej. Dobrą praktyką jest […] sesję nadzwyczajną: zmiana w budżecie czy emisja obligacji komunalnych? Nie dowiemy się jak głosowali na tej sesji radni, wszakże głosowanie do końca obecnej kadencji jest jawne, ale nie imienne. Informacja ta nie będzie dostępna dla…
5. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …przedstawiciele Urzędu Miasta – zastępca Prezydenta pan Artur Urbański, Prezes Zarządu Zespołu Inwestycji pani Halina Bender,  radny pan Andrzej Koc, a także przedstawiciele zlokalizowanego w sąsiedztwie seminarium duchownego. W pierwszej części spotkania uczestnicy spotkali […] razie konieczności prowadzenia z Urzędem Miasta dalszych ustaleń na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących modernizacji posesji. Radny pan Andrzej Koc został zobowiązany do tego, by na etapie realizacji inwestycji uwzględnione zostały uwagi mieszkańc…
6. Czym różni się obecność od nieobecności radnych? 2017-03-23 …Czym różni się obecność od nieobecności radnych? 2017-03-23 Wczoraj podczas połączonych prac Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury, która rozpoczęła się o 12.30 doszło do kuriozalnej sytuacji. Radny […] przyczepiliśmy. Czy jest do czego, oceńcie sami. Wspomniany wyżej Pan Marcin Przygodziński,  dopiero poznający nową rolę radnego miejskiego, uczy się złej praktyki obowiązującej w ełckiej radzie. Radni często podpisują się na liście znikając przed […] głos nieoddany” obok „za/przeciw/ wstrzymał-a się”).  Nie przywołujemy już nawet sytuacji, gdy radny lub radna obecni są podczas obrad jedynie ciałem, duchem załatwiając swoje sprawy w telefonie lub laptopie. Wszystko…
7. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 Debata obywatelska z ełckimi radnymi pod hasłem "Półmetek Kadencji" odbyła się na początku października. Przedstawiciele samorządu opowiadali o okręgowych sukcesach z ostatnich dwóch lat a także […] zwszystkie zagadnienia udało się poruszyć przedczas tego spotkania. W związku z tym Ełckie Centrum Obywatelskie STACJA poprosiło radnych o uzupełnienie swoich wypowiedzi o kwestie przesłane im drogą elektroniczną. Wszystkim 22 radnym, zarówno tym obecnym na […] debacie jak i tym nieobecnym, przesłaliśmy dodatkowe pytania. Na odpowiedzi czekalismy 2 tygodnie, udzieliło ich 5 radnych. Organizacją debaty zajmowała się Joanna Kłunejko tel. 87/737 72 43, mail:  stacja@adelfi.pl Radni obecni  na debacie…
8. Sesje w sieci 2017-11-03 …poszukiwaniu informacji, którymi warto zainteresować mieszkańców miasta, pracuje nad ułatwianiem kontaktu Ełczan z radnymi. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Adelfi. Z różnym skutkiem próbuje łączyć pracę społeczną z urlopem […] notatki z komisji i sesji, administruje danymi w serwisie. Potrafi znaleźć wspólny język z każdym radnym i z każdą radną. Zawodowo jest Instruktorem pracowni porządkowej w Aleter CIS. Prywatnie mama Aleksandra i Pauliny…
9. Analiza Jawności — cz. 1 BIP Urzędu Miasta 2018-03-06 …Biuletynie informacji Publicznej powinny znajdować się między innymi informacje o składzie rady, komisji, przynależność klubowa, kontakt do radnych, terminy posiedzeń czy materiału na temat aktów prawnych nad którymi trwają obecnie prace […] ostatnich czterech kadencji a)  Podział rady na kluby, b)  Indywidualna przynależność klubowa poszczególnych radnych c)  Zakres informacji o radnych zamieszczonych na BIP Informacja o okręgu z którego radny […] pochodzi Informacja o ilości uzyskanych głosów Informacja o przynależności klubowej radnego Informacja o członkostwie radnego w komisji rady Zdjęcie radnego   Tak Tak     Nie Nie Nie Nie Nie…
10. W jakim okręgu teraz jestem? — wybory samorządowe 2018 2018-03-19 …ordynacja wyborcza oznaczała, że każda gmina była podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu było radnych. Jeżeli w Ełku wybieranych było 23 radnych, gmina podzielona została na 23 okręgów wyborczych. W […] powiatu lub sejmiku. Podział na okręgi według ulic przedstawia poniższa tabela.   Numer okręgu Granice okręgu Liczba Radnych 1 Park Sapera, Plac Jana Pawła II, ronda: Rondo Honorowych Dawców Krwi, Rondo Jerzego Cichowicza…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Karpienia
Telefony komórkowe na obradach komisji i sesjach Rady miasta.
2017-04-19 …obradach komisji i sesjach Rady miasta. Zawarcie w porządku obrad punktu o obowiązkowym wyłączaniu tel komórkowych przez radnych przed rozpoczęciem obrad…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Wykup mieszkań z bonifikatą
2018-02-23 …mieszkań z bonifikatą Wykup mieszkań z bonifikatą W mediach są informacje o możliwości wykupu mieszkań z bonifikatą. Radny pyta o jakie budynki chodzi? Naczelnik Wydziału PG odpowiadając poinformowała, że jest sporządzony wykaz, który wyśle radnemu
3.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych
2018-02-23 …i tylko po 50 tys. zł. w roku 2019 i 2020 na pozostałe inwestycje na tym osiedlu. Radny pyta, czy ta inwestycja będzie kontynuowana? W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że…
4.
Nikodem Wacław Kemicer
Parkingi dwupoziomowe
2018-02-23 …interpelacja 2018-02-23 Parkingi dwupoziomowe Parkingi dwupoziomowe Zgłasza wniosek aby dokonać analizy i przedłożyć radnym koszt utworzenia parkingu + miejsca parkingowe, a jaki koszt utworzenia parkingu dwupoziomowego i co jest bardziej zasadne przy budowaniu…
5.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Głosowanie imienne
2018-02-27 …wypełni, aczkolwiek jest za głosowaniem imiennym. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że karta do głosowania została zaproponowana radnym na wzór karty do głosowania, która jest stosowana w Powiecie Ełckim. W dniu wczorajszym na spotkaniu z […] radnymi, o tym informował i nie było sprzeciwu…
6.
Marcin Łukasz Przygodziński
Modernizacja oświetlenia
2018-02-27 …interpelacja 2018-02-27 Radny Marcin Przygodziński w imieniu swoim i radnego Nikodema Kemicera złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wniosek na piśmie dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED w obrębie przejścia dla pieszych […] na os. Jeziorna. Modernizacja oświetlenia Radny Marcin Przygodziński w imieniu swoim i radnego Nikodema Kemicera złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wniosek na piśmie dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED w obrębie przejścia dla…
7.
Dariusz Wasilewski
Wiadukt
2018-02-23 …Propozycje radnych do Studium Komunikacji Miasta Ełku Wiadukt Zwrócił uwagę, że należy zabiegać, aby wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Łukasiewicza został zrealizowany w ramach inwestycji Railbaltica przez Polskie Linie Kolejowe, należy również zabiegać…
8.
Ireneusz Dzienisiewicz
Wynajem autobusów np. dla MOSiR
2018-01-12 …który był zmuszony skorzystać z innych przewoźników – droższych. MZK miało wystąpić o interpretację podatkową w tej sprawie. Radny prosi o sprawdzenie, czy jest wystąpienie MZK w tej sprawie…
9.
Robert Klimowicz
Likwidacja Poradni Medycyny Sportowej
2017-03-28 …Likwidacja Poradni Medycyny Sportowej Zapytanie Radnego ws likwidacji Poradnia Medycyny Sportowej: gdzie uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 6 w razie kontuzji będą mogli szukać pomocy…
10.
Michał Zdzisław Tyszkiewicz
Osoby zatrudnione w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie — Filia w Ełku.
2018-01-25 …stawki w kontraktach, że w zdecydowanej większości ich nie przyjęli, m.in. wszyscy z SOR-u i anestezjolodzy. Radny zapytał, czy władze miasta mają wiedzę na ten temat i czy nie istnieje zagrożenie, że pacjenci z…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników