Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.30.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi …w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi żłobki kluby dziecięce opiekun dzienny dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.157.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk przedszkola przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci przedszkola
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.175.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przyjęcia do realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch — edycja 2016” moduł 1” i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację programu …wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2016” moduł 1” i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację programu żłobki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
4. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21742 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza dotacje…
dotacje dzieci przedszkola
5. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.299.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego …sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja…
dzieci oświata szkoły
6. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" …w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin organizacje pozarządowe dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci organizacje pozarządowe pomoc społeczna
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje…
dotacje dzieci przedszkola szkoły
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.273.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 …sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież oświata
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.279.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza opłaty…
dzieci opłaty przedszkola
10. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.380.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" …zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
3. Komisja Oświaty i Kultury …Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-19 14:00 15:10 Informacja o działalności Ełckiego Centrum […] Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność […] lokalnej: 1. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu na Zatorzu. 2. Tęczowy plac zabaw (Tęczowy Dom), dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Bawilandia - integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu "Ekoludki". 4. Kuźnia Liderów…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-20 13:45 14:25 Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju […] Propozycje i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok; Zima w mieście - przygotowanie do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - imprezy sportowe, informacja 2016-02-18 13:45 15:00 Prezentacja działalności […] Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników