Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.279.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …dn 20.12.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza opłaty przedszkola…
dzieci opłaty przedszkola
2. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje dzieci przedszkola szkoły
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.380.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" …zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" zmieniająca uchwałę w sprawie "Ełckiej Karty Rodziny 3+" dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
4. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.433.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza opłaty przedszkola…
dzieci opłaty przedszkola
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" …rodzin" XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci organizacje pozarządowe pomoc społeczna
6. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Projekt uchwały nr 25029 — zmiana uchwały ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą …r. zmiana uchwały ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ustawa dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły…
dzieci oświata szkoły
7. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.30.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi …w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi żłobki kluby dziecięce opiekun dzienny dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci pomoc społeczna
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.273.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 …Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci młodzież oświata
9. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.299.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego …sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły…
dzieci oświata szkoły
10. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21742 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola…
dotacje dzieci przedszkola
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu i Rekreacji …Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-20 13:45 14:25 Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju […] Propozycje i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok; Zima w mieście - przygotowanie do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - imprezy sportowe, informacja 2016-02-18 13:45 15:00 Prezentacja działalności […] Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-19 14:00 15:10 Informacja o działalności Ełckiego Centrum […] Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność […] lokalnej: 1. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu na Zatorzu. 2. Tęczowy plac zabaw (Tęczowy Dom), dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Bawilandia - integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu "Ekoludki". 4. Kuźnia Liderów…
5. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia do projektów uchwał: zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników