Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 …pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.121.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Zmieniania uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku …organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Rada Pożytku Publicznego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” …XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” Ełcka Karta Seniora seniorzy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna seniorzy
4. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.354.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie utworzenia i wyposażenia klubu seniora …w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w sprawie utworzenia i wyposażenia klubu seniora plan XXXV.354.17 Rady Miasta Ełku z dn […] w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w sprawie utworzenia i wyposażenia klubu seniora seniorzy
seniorzy
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia …za pobyt w ośrodkach wsparcia w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niepełnosprawni bezdomni seniorzy opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna seniorzy
6. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Projekt uchwały nr 25387 — odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+” …w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+” odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+” seniorzy opłaty…
opłaty seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na […] dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 2017-09-25 11:00 Informacja nt. wykorzystania […] mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zw. „Ełk-Obwodnica Północna IV”; w sprawie przystąpienia do…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zw. „Ełk-Obwodnica Północna IV”; w sprawie przystąpienia do…
3. Komisja Oświaty i Kultury …Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr […] zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+"; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Ełku na rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie SenioraSenior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr […] zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+"; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok 2016. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na […] w Ełku 2017-08-28 13:30 Informacja z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata […] w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 14:55 2017-09-25 13:30 Bieżąca…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników