Wyniki wyszukiwania dla tagu: cmentarze

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.181.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …dn 26.04.2016 przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego […] zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze
cmentarze
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.64.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …dn. 30.04.2015 przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego […] zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze
cmentarze
3. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.306.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojskowych …w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego […] zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojskowych XXVIII.306.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej […] dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności w sprawie utrzymania grobów i…
cmentarze pomniki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie […] w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego […] października 2016 r. i dotyczących prac Komisji 2016-11-25 10:00 Informacja na temat funkcjonowania cmentarzy komunalnych i utrzymania cmentarzy wojennych; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego […] w sprawie przyjęcia od wojewody Warmińsko-Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników