Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — udzielenie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …V.54.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 udzielenie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dn. 20.09.2015 — Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej …X.106.15 Rady Miasta Ełku z dn. 20.09.2015 Określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej…
środowisko
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.183.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …XVIII.183.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21742 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad […] małym dzieckiem, piecza zastępcza dotacje
dotacje dzieci przedszkola
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn […] w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym […] dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje
dotacje dzieci przedszkola szkoły
6. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 w sprawie udzielenia […] w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
dotacje finanse nieruchomości
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.271.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXV.271.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie ustalenia trybu […] udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Uchwała RIO stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXV.271.16 dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.367.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — udzielenie pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach …w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont szkoły podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont szkoły podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach pomoc finansowa XXXVII.367.17 […] Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach udzielenie pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w […] nawałnicach szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje
dotacje szkoły
9. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.426.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach …w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach […] XLIII.426.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje na prace […] konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zabytki dotacje
dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”; w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta […] w sprawie Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; zmieniających […] sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”; w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za […] Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta…
3. Komisja Oświaty i Kultury …w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w […] zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; dostosowania […] organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018; udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, w […] zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; dostosowania […] do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium; w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; w sprawie…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …w sprawie Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników