Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-12-14 13:00 14:20 projekt uchwały […] działalność pożytku publicznego w roku 2018 2017-11-27 10:00 Informacja o stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych. Projekt budżetu miasta Ełku na 2018 rok. Opinia Komisji do projektów uchwał: w […] na terenie Miasta Ełku; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-12-18 11:00 12:37 W sprawie […] na terenie Miasta Ełku; zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku; ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników