Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …zwanej "Ełk – Brama Mazur II”; Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku; Kontrola inwestycji: skatepark 2015-08-21 10:00 10:26 Rozpatrzenie skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy […] na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z […] Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok; rozpoczęcie kontroli realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego 2016-04-28 10:00 10:30 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych […] Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-24 11:00 11:45 informacja nt. realizacji inwestycji miejskich; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-28 11:00 12:40 raport z realizacji „Strategii […] Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” 2017-09-11 12:00 Wizyta Komisji na wybranych inwestycjach miejskich. 13:45 2017-09-22 11:00 Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej Opinia […] roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Podsumowanie wizyty Komisji na inwestycjach miejskich. 15:20 2017-10-10 12:00 13:30 Wizyta Komisji na terenie objętym propozycją przystąpienia […] wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. 2018-06-25 10:00 Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich. Analiza stanu technicznego budynków komunalnych. Omówienie stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście. Postanowienie w sprawie nieprzystąpienia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 …możemy znaleźć również szczegółową informację na temat przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku inwestycji. Co powinien wiedzieć na temat tego dokumentu każdy Ełczanin i Ełczanka? 1. Dochody miasta wrosły o […] budżetu. Wskaźnik ten obrazuje własny potencjał finansowy, który może być wykorzystany w procesie finansowania inwestycji. Pokazuje on w jakim stopniu samorząd jest niezależny finansowo od dotacji zewnętrznych.   5. Dochody i wydatki miasta…
2. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …do seminarium duchownego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta – zastępca Prezydenta pan Artur Urbański, Prezes Zarządu Zespołu Inwestycji pani Halina Bender,  radny pan Andrzej Koc, a także przedstawiciele zlokalizowanego w sąsiedztwie seminarium duchownego. W […] łowych rozwiązań dotyczących modernizacji posesji. Radny pan Andrzej Koc został zobowiązany do tego, by na etapie realizacji inwestycji uwzględnione zostały uwagi mieszkańców zgłoszone podczas spaceru badawczego. Pełne podsumowanie spaceru można znaleźć pod linkiem…
3. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …czy doraźny handel powinien zniknąć z tej części miasta? 3. Zgodnie z założeniami zagospodarowania  Zamku Krzyżackiego, inwestycja powinna ruszyć w okresie 2 lat, a zakończyć się w okresie 5 lat od sprzedaży Deweloperowi Basiewiczowi […] odniesienie się do konkretnego osiedla i własnych działań w tej kwestii. W momencie sprzedaży określonej działki pod inwestycje mieszkaniowe zawsze powstaje tzw. dziura kulturalna/publiczna. Jestem zdania, że na osiedlach nowo powstających, które z […] w, płody rolne, świeże mleko prosto od krowy. 3. Zgodnie z założeniami zagospodarowania  Zamku Krzyżackiego, inwestycja powinna ruszyć w okresie 2 lat, a zakończyć się w okresie 5 lat od sprzedaży Deweloperowi Basiewiczowi. Wygląda…
4. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …zwiększenie przepustowości ulicy oraz bezpieczeństwa jej użytkowników, jak mówiła Halina Bender - naczelnik Zespołu Inwestycji Urzędu Miasta. Inwestycja stawia wiele wyzwań, dotyczy bowiem najstarszej w Ełku zabytkowej ulicy, na której…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Bogusław Wisowaty
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku
2018-02-26 …oś. Jeziorna w Ełku Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku Zwrócił się z zapytaniem czy inwestycja ta jest rozliczana w formie ryczałtu, czy w formie kosztorysu powykonawczego? Radny Bogusław Wisowaty uważa, że przy […] tak dużych inwestycjach nie powinno być ryczałtu, a powinno się rozliczać kosztorysem powykonawczym. Prezes ZI Halina Bender odpowiedziała, że w formie ryczałtu…
2.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
"Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-02-26 …Prognozą oddziaływania na środowisko Czy 40% na działania społeczne, to czy nie za dużo w stosunku do inwestycji? Andrzej Lemieszonek odpowiedział, że takie są wymogi…
3.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Modernizacja wodociągów
2018-02-26 …Kościoła Ducha Św. Zwrócił się z propozycja, aby PWiK sp z o.o. w swoich planach umieściło tę inwestycję. Naczelnik Wydziału Mk A.Semńczuk poinformował, że planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa…
4.
Ireneusz Dzienisiewicz
Rozbudowa SP 5
2018-02-26 …Zwrócił się z zapytaniem odnośnie rozbudowy SP nr 5 – jaki zakres rozbudowy i przybliżony koszt? czy inwestycja ta uruchomiona zostanie od 1.09.2020r., czy od 1.09.2021? Czy będą przewidziane jakieś pomieszczenia dla pracowników MOSiR i […] nr 5, aby powstała stołówka, aula szkolna, świetlica. W b.r. będzie rozpoczęte finansowanie przedsięwzięcia. dofinansowania zewnętrznego tej inwestycji na razie nie widać. 2018 rok będzie rokiem projektowym, trzyletni cykl wykonania i będzie to najprawdopodobniej…
5.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych
2018-02-23 …jest 0 zł. nakładów i tylko po 50 tys. zł. w roku 2019 i 2020 na pozostałe inwestycje na tym osiedlu. Radny pyta, czy ta inwestycja będzie kontynuowana? W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojciech […] Kwiatkowski zwrócił uwagę, że jeżeli nie podejmiemy prac związanych z tą inwestycją to straci ważność projekt i pozwolenie na budowę, czy o to chodzi? Prezes ZI odpowiedziała, że w b.r. nie ma tego w planie […] tej inwestycji. Zastępca Prezydenta Miasta A.Urbański potwierdził, że ta inwestycja nie będzie kontynuowana, realizujemy cały szereg pilniejszych zadań. Jest oczywiście w planie do realizacji w przyszłych latach. Prezes ZI poinformowała, że postaramy się podtrzymać…
6.
Nikodem Wacław Kemicer
Zalewanie budynków
2018-02-23 …Pawła II i Kolbego do nowego kolektora, który jest w pobliżu jeziora. Czy wiadomo co z tą inwestycją, bo problem zalewania budynku nr 21 przy ul. Jana Pawła II jest co roku ten sam…
7.
Tomasz Dawidowski
Wiadukt
2018-02-23 …i Łukasiewicza Przewodniczący RM Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę, że należy zabiegać, aby wiadukt został zrealizowany w ramach inwestycji Railbaltica przez Polskie Linie Kolejowe, należy również zabiegać o budowę wiaduktu nad linią kolejowa Ełk-Korsze w…
8.
Dariusz Wasilewski
Wiadukt
2018-02-23 …uwagę, że należy zabiegać, aby wiadukt kolejowy na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Łukasiewicza został zrealizowany w ramach inwestycji Railbaltica przez Polskie Linie Kolejowe, należy również zabiegać o budowę wiaduktu nad linią kolejowa Ełk-Korsze w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników