Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.176.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — zmieniająca uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku” …grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku” Park Naukowo-Technologiczny inwestycje
inwestycje
2. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.345.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017 – 2018 …latach 2017 – 2018 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje
budżet finanse inwestycje
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 W sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych […] Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-24 11:00 11:45 informacja nt. realizacji inwestycji miejskich; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-28 11:00 12:40 raport z realizacji „Strategii […] Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027; w…
2. Komisja Rewizyjna …zwanej "Ełk – Brama Mazur II”; Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku; Kontrola inwestycji: skatepark 2015-08-21 10:00 10:26 Rozpatrzenie skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy […] na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z […] Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok; rozpoczęcie kontroli realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego 2016-04-28 10:00 10:30 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” 2017-09-11 12:00 Wizyta Komisji na wybranych inwestycjach miejskich. 13:45 2017-09-22 11:00 Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej Opinia […] roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2017 roku. Podsumowanie wizyty Komisji na inwestycjach miejskich. 15:20 2017-10-10 12:00 13:30 Wizyta Komisji na terenie objętym propozycją przystąpienia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników