Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.13.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. …II.13.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.64.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze…
cmentarze
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.151.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — przystąpienie do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …XIV.151.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 przystąpienie do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń mała architektura tablice reklamowe zagospodarowanie…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.163.15 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …XV.163.15 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.168.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …XV.168.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w…
tereny zielone
7. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-07
Uchwała nr XVII.178.16 Rady Miasta Ełku z dn 07.04.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …XVII.178.16 Rady Miasta Ełku z dn 07.04.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów…
tereny zielone
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.181.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze…
cmentarze
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.187.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …XVIII.187.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku …XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku skarga skargi…
skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych […] za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały 1030 2015-06-29 10:00 10:55 Rozpatrzenie skargi na działalność MOPS w […] za 2015 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2015 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały 2016-05-23 10:00 10:17 Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji […] i dotyczących prac Komisji 2016-01-25 11:00 12:30 w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz […] administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności; w sprawie uchwalenia…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …utrzymanie dróg i oświetlenia; Dyskusja i opinia Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz […] Opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji […] oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz…
4. Komisja Oświaty i Kultury …wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …turystyczno-krajoznawczych miasta. 2014-12-10 13:00 Wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac w Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku, Wytypowanie trzech przedstawicieli z Komisji do prac w Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której […] wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku 2016-06-20 14:00 15:45 w sprawie zmiany Wieloletniej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …rko od strony południowej i przylegają do seminarium duchownego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta – zastępca Prezydenta pan Artur Urbański, Prezes Zarządu Zespołu Inwestycji pani Halina Bender,  radny pan Andrzej Koc, a także przedstawiciele…
2. W jakim okręgu teraz jestem? — wybory samorządowe 2018 2018-03-19 …ch kandydatów więcej. Wejdzie także zakaz jednoczesnego startu kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta w wyborach do rady powiatu lub sejmiku. Podział na okręgi według ulic przedstawia poniższa tabela.   Numer…
3. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …tym zakresie? Proszę o odniesienie się do konkretnego osiedla i własnych działań w tej kwestii. 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk […] rego startowałem w wyborach samorządowych jest należycie zabezpieczone w instytucje publiczne /szkoła, przedszkole, biblioteka/ 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk […] oświetlenia, a nawet używania glifosatu, popularnie zwanego  „randapem” (Roundup), przez firmę sprzątającą. 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk…
4. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …Ełku zabytkowej ulicy, na której odbywa się intensywny ruch samochodowy i pieszy - wyjaśniał Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku. Oprócz przeorganizowania ulicy zostaną wykonane duże prace modernizacji linii elektrycznych i kanalizacji - zwracał…
5. Czy ełckim radnym zależy na jawności? 2018-05-01 …z biuletynu mogliby dowiadywać się o indywidualnej aktywności radnych oraz zapoznawać się z odpowiedziami organu wykonawczego czyli Prezydenta Miasta Ełku. Dobrze sprawdza się tabela z wnioskami i interpelacjami oraz odpowiedziami odpowiednich organów, co…
6. Jak wybrani zostaną stypendyści? 2017-09-19 …rozszerzenie o niewiadomą składu Kapituły - oto najważniesze zmiany z zasadach przyznawania stypendiów atystycznych. Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku otrzymują "osoby szczególnie utalentowane, reprezentujące wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania […] w. Do tej pory zamknięty katalog został rozszerzony o " inną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta Ełku".  Jesteś ciekawy/a wszystkich zmian w dokumencie? Porównanie dokumentów znajdziesz…
7. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …roku obecnych było 23 radnych (Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Ełku Paweł Odolecki przyszedł o godzinie 11:35) Prezydent Tomasz Andrukiewicz przedstawił działania jakie były dokonywane w okresie między sesjami, między innymi poinformował o ogłoszonych przetargach […] i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – za było 23 radnych.   Zastępca Prezydenta Artur Urbański przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Omówił i […] w. Nie stwierdzono nieprawidłowości w informacjach złożonych w oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku, zastępców prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz os…
8. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …potrzebę wspólnoty samorządowej.” Aby to się stało zainteresowana osoba lub grupa składa wniosek, następnie Prezydent decyduje o tym, czy inicjatywa zostanie zrealizowana, zasięga przy tym opinii radnych z tematycznych komisji Rady Miasta…
9. Jak zawiadamia się o sesji nadzwyczajnej? 2018-08-27 …urzędu oraz umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej” Jednocześnie zgodnie § 19. „2. Na wniosek prezydenta miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący rady jest obowiązany zwołać nadzwyczajną sesję rady w…
10. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …potencjalna możliwość zawracania na trasie. Drugiego ze spotkań, które miało formę rozprawy administracyjnej Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku zachęcał do  zapoznania się z dokumentacją projektową oraz składania uwag i wniosków…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Podziękowanie na ręce Prezydenta
…Podziękowanie na ręce Prezydenta Za chodnik i oświetlenie przy ul. Towarowej ( dojście na cmentarz nr…
2.
Jan Ignacy Stradczuk
Podziękowanie na ręce Prezydenta
2017-09-26 …Podziękowanie na ręce Prezydenta Współnota Wileńska 3 dziękuje za chodnik przy ul. Wileńskiej…
3.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Muzeum Pszczelarstwa i Stowarzyszenie ESTIAN
2017-10-24 …zapytanie 2017-10-24 Muzeum Pszczelarstwa i Stowarzyszenie ESTIAN Pytanie o plany Prezydenta ws Muzeum Pszczelarstwa i Pracowni Rzeźbiarskiej na Wąskim Torze (Stowarzyszenie Ełckich Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych ESTIAN…
4.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Ilość miejsc parkingowych
2018-01-24 …samochodów osobowych w Ełku. Taki np. 6-osobowy bus może być zarejestrowany, jako samochód osobowy. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – próbowaliśmy wskazywać miejsca parkingowe dla dużych samochodów przy stadionie czy giełdzie samochodowej. Propozycja nikogo…
5.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima
2018-01-24 …temat dużej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima i możliwości ich częściowej likwidacji. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że po będzie udzielona odpowiedź po opinii radców prawnych…
6.
Dariusz Wasilewski
Oznakowanie ulic
2018-01-24 …Następnie Przewodniczący zwrócił uwagę na, że na ul. Kolonia jest potrzeba wykonania przejścia dla pieszych. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wykonujemy obecnie projekt tego przejścia…
7.
Nikodem Wacław Kemicer
Rozbudowa SP 5
2018-01-23 …sprzedane kolejne działki dla dewelopera, który będzie realizował budownictwo wielorodzinne i rozbudowa szkoły jest niezbędna. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcemy wcześniej spotkać się z Dyrektorem szkoły i omówić analizę potrzeb. Ostateczna decyzja zapadnie…
8.
Nikodem Wacław Kemicer
Górka saneczkowa
2018-01-23 …stanie, że dzieci nie mogą z niej korzystać. Prośba, by podjąć działania by to umożliwić. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – tak góra jest w tej chwili dalej usypywana. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – tutaj…
9.
Robert Klimowicz
Wszawica wśród dzieci
2018-01-23 …wśród dzieci Czy miasto jest przygotowane na działania w kierunku zwalczenia problemu wszawicy wśród dzieci? Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – okresowo taki problem się pojawia, ale szybko w szkołach i przedszkolach sobie z tym…
10.
Joanna Porucznik
Badania okulistyczne u nauczycieli
2018-01-23 …okulistyczne u nauczycieli Zwróciła uwagę, że przy badaniach okresowych nauczycieli nie wykonuje się badań okulistycznych. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przyjrzymy się temu problemowi. Katalog badań okresowych zawiera badania obowiązkowe i to sprawdzimy, czy…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników