Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku …XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku skarga skargi…
skargi
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …V.59.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.181.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze…
cmentarze
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.64.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — przejęcie od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności …administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności cmentarz cmentarze…
cmentarze
5. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.435.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. …XLIII.435.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.163.15 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności …XV.163.15 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
7. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.151.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — przystąpienie do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …XIV.151.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 przystąpienie do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń mała architektura tablice reklamowe zagospodarowanie…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.306.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojskowych …administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności w sprawie utrzymania […] administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności w sprawie utrzymania…
cmentarze pomniki
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.13.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. …II.13.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku. wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
10. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.298.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku …XXVII.298.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku skargi zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
skargi zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …utrzymanie dróg i oświetlenia; Dyskusja i opinia Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz […] Opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji […] oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku 2016-06-20 14:00 15:45 w sprawie zmiany Wieloletniej…
3. Komisja Oświaty i Kultury …wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień…
4. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych […] za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały 1030 2015-06-29 10:00 10:55 Rozpatrzenie skargi na działalność MOPS w […] za 2015 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2015 w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały 2016-05-23 10:00 10:17 Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w…
5. Komisja Budżetowa i Rozwoju …opinia Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji […] i dotyczących prac Komisji 2016-01-25 11:00 12:30 w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz […] administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności; w sprawie uchwalenia…
6. Komisja Sportu i Rekreacji …turystyczno-krajoznawczych miasta. 2014-12-10 13:00 Wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac w Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku, Wytypowanie trzech przedstawicieli z Komisji do prac w Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której […] wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …tym zakresie? Proszę o odniesienie się do konkretnego osiedla i własnych działań w tej kwestii. 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk […] rego startowałem w wyborach samorządowych jest należycie zabezpieczone w instytucje publiczne /szkoła, przedszkole, biblioteka/ 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk […] oświetlenia, a nawet używania glifosatu, popularnie zwanego  „randapem” (Roundup), przez firmę sprzątającą. 2. Zarządzeniem Prezydenta niemal cały legalny handel doraźny (uliczny) został skierowany na targowisko przy ul. Targowej. Czy Pana/Pani zdaniem Ełk…
2. W jakim okręgu teraz jestem? — wybory samorządowe 2018 2018-03-19 …ch kandydatów więcej. Wejdzie także zakaz jednoczesnego startu kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta w wyborach do rady powiatu lub sejmiku. Podział na okręgi według ulic przedstawia poniższa tabela.   Numer…
3. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …roku obecnych było 23 radnych (Wiceprzewodniczący  Rady Miasta Ełku Paweł Odolecki przyszedł o godzinie 11:35) Prezydent Tomasz Andrukiewicz przedstawił działania jakie były dokonywane w okresie między sesjami, między innymi poinformował o ogłoszonych przetargach […] i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – za było 23 radnych.   Zastępca Prezydenta Artur Urbański przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017. Omówił i […] w. Nie stwierdzono nieprawidłowości w informacjach złożonych w oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku, zastępców prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz os…
4. Jak zawiadamia się o sesji nadzwyczajnej? 2018-08-27 …urzędu oraz umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej” Jednocześnie zgodnie § 19. „2. Na wniosek prezydenta miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący rady jest obowiązany zwołać nadzwyczajną sesję rady w…
5. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …Ełku zabytkowej ulicy, na której odbywa się intensywny ruch samochodowy i pieszy - wyjaśniał Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku. Oprócz przeorganizowania ulicy zostaną wykonane duże prace modernizacji linii elektrycznych i kanalizacji - zwracał…
6. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …potrzebę wspólnoty samorządowej.” Aby to się stało zainteresowana osoba lub grupa składa wniosek, następnie Prezydent decyduje o tym, czy inicjatywa zostanie zrealizowana, zasięga przy tym opinii radnych z tematycznych komisji Rady Miasta…
7. Czy ełckim radnym zależy na jawności? 2018-05-01 …z biuletynu mogliby dowiadywać się o indywidualnej aktywności radnych oraz zapoznawać się z odpowiedziami organu wykonawczego czyli Prezydenta Miasta Ełku. Dobrze sprawdza się tabela z wnioskami i interpelacjami oraz odpowiedziami odpowiednich organów, co…
8. Jak wybrani zostaną stypendyści? 2017-09-19 …rozszerzenie o niewiadomą składu Kapituły - oto najważniesze zmiany z zasadach przyznawania stypendiów atystycznych. Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku otrzymują "osoby szczególnie utalentowane, reprezentujące wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania […] w. Do tej pory zamknięty katalog został rozszerzony o " inną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta Ełku".  Jesteś ciekawy/a wszystkich zmian w dokumencie? Porównanie dokumentów znajdziesz…
9. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …potencjalna możliwość zawracania na trasie. Drugiego ze spotkań, które miało formę rozprawy administracyjnej Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku zachęcał do  zapoznania się z dokumentacją projektową oraz składania uwag i wniosków…
10. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …rko od strony południowej i przylegają do seminarium duchownego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta – zastępca Prezydenta pan Artur Urbański, Prezes Zarządu Zespołu Inwestycji pani Halina Bender,  radny pan Andrzej Koc, a także przedstawiciele…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Podziękowanie na ręce Prezydenta
…Podziękowanie na ręce Prezydenta Za chodnik i oświetlenie przy ul. Towarowej ( dojście na cmentarz nr…
2.
Robert Klimowicz
Kolejki w poradni Medycyny Pracy
2018-01-23 …poradni Medycyny Pracy Należałoby się przyjrzeć pracy Poradni Medycyny Pracy. Tam ciągle są ogromne kolejki. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – na pewno już czas, by wprowadzić tam rejestrację elektroniczną…
3.
Joanna Porucznik
Etaty nauczycielskie
2018-02-21 …Etaty nauczycielskie Etaty nauczycielskie Poruszyła kwestię etatów nauczycielskich i zapewnienia zatrudnienia po likwidacji gimnazjów. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na bieżąco są prowadzone rozmowy pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów. Musimy poczekać…
4.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Głosowanie imienne
2018-02-27 …karty do głosowania, wziął ją od Przewodniczącego RM, ale jej nie wypełni, aczkolwiek jest za głosowaniem imiennym. Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że karta do głosowania została zaproponowana radnym na wzór karty do głosowania, która…
5.
Robert Klimowicz
Wszawica wśród dzieci
2018-01-23 …wśród dzieci Czy miasto jest przygotowane na działania w kierunku zwalczenia problemu wszawicy wśród dzieci? Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – okresowo taki problem się pojawia, ale szybko w szkołach i przedszkolach sobie z tym…
6.
Tomasz Rafał Kłoczko
Nazwa SP nr 2 przy ul. Małekich
2018-02-21 …Rodziców sugeruje, by nadać nazwę, jaką nosi obecne Gimnazjum nr 1 - im. Danuty Siedzikówny "Inki" Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że Wojewoda Warmińsko - Mazurski skierował pismo w sprawie obecnej nazwy SP 2 i…
7.
Ireneusz Dzienisiewicz
Rozbudowa SP 5
2018-02-26 …będą przewidziane jakieś pomieszczenia dla pracowników MOSiR i korzystających z hali? Proponuje przewidzieć np. jakąś dobudówkę. Zastępca Prezydenta Miasta A. Urbański odpowiadając poinformował, że dokonaliśmy analizy demograficznej potrzeb szkoły i na dzień dzisiejszy to około…
8.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima
2018-01-24 …temat dużej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima i możliwości ich częściowej likwidacji. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że po będzie udzielona odpowiedź po opinii radców prawnych…
9.
Andrzej Koc
Posypywanie chodników i ulic solą
2018-02-27 …że sól jest bardzo szkodliwa nie tylko środowisku, ale i nam użytkownikom - niszczymy obuwie, karoserie w samochodach Prezydent Miasta odpowiadając - w mieście nie sypiemy soli, a jest to mieszanka piaskowo-solna spełniająca normy. drogi ulice…
10.
Joanna Porucznik
Badania okulistyczne u nauczycieli
2018-01-23 …okulistyczne u nauczycieli Zwróciła uwagę, że przy badaniach okresowych nauczycieli nie wykonuje się badań okulistycznych. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przyjrzymy się temu problemowi. Katalog badań okresowych zawiera badania obowiązkowe i to sprawdzimy, czy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników