Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetu

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-10
10:00

Komisja Edukacji i Kultury

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-05
10:00

Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-10
10:00

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-05
10:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Sportu i Turystyki

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2018-12-05
12:00