Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.33.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2014 – 2018 …w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2014 – 2018 gospodarka komunalna odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku …sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXIV.265.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości […] domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami […] ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno…
odpady opłaty
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych […] na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXIV.264.16 opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli […] z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie…
odpady opłaty
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Projekt uchwały nr 20974 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku XXVI.287.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych […] na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …dn 31.01.2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku porządek czystość, sprzątanie ulic odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady porządek
10. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady
odpady opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami […] w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego […] r, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał 15:10 2015-02-20 11:00 1). Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk, 2). Opinia do wniosku w sprawie przyjazdu do Ełku w ramach repatriacji siedmioosobowej rodziny […] zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników