Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXV.269.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady
odpady opłaty
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-07-20
Projekt uchwały nr 23140 — w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości […] domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami […] ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno…
odpady opłaty
4. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady
odpady opłaty
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku …sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXIV.265.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych […] na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXIV.264.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
7. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 zmieniająca uchwałę […] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości…
odpady opłaty
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie określenia wzorów […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego […] r, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał 15:10 2015-02-20 11:00 1). Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk, 2). Opinia do wniosku w sprawie przyjazdu do Ełku w ramach repatriacji siedmioosobowej rodziny […] zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami […] w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników