Wyniki wyszukiwania dla tagu: odpady

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-07-20
Projekt uchwały nr 23140 — w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 zmieniająca uchwałę […] w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości…
odpady opłaty
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …XIX.194.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli […] z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie…
odpady opłaty
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku …sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXIV.265.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXV.278.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie określenia wzorów […] deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.347.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie deklaracji za odpady składanych elektronicznie …w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie deklaracji za odpady składanych elektronicznie XXXV.347.17 Rady Miasta Ełku […] z dn 29.08.2017 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie deklaracji za odpady składanych elektronicznie odpady […] wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVI.289.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady wywóz śmieci, odpady
odpady opłaty
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości […] domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXIV.263.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami […] ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno…
odpady opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami […] w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków […] sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …elektryczną, cieplną i gaz oraz funkcjonowania infrastruktury komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego […] r, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał 15:10 2015-02-20 11:00 1). Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk, 2). Opinia do wniosku w sprawie przyjazdu do Ełku w ramach repatriacji siedmioosobowej rodziny […] zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników