Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek oraz warunków i trybu składania deklaracji elektronicznie …w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie […] podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek oraz warunków i trybu składania deklaracji elektronicznie XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku […] z dn 25.10.2016 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i…
podatki
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …zmiany w posiadaniu psa w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta…
podatki zwierzęta
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. …X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. podatki podatki
podatki
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.249.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXIII.249.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek […] od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wzory podatki
podatki
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-19
Uchwała nr XXXIX.391.17 Rady Miasta Ełku z dn. 19.12.2017 — w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis …w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis XXXIX.391.17 Rady Miasta Ełku z dn. 19.12.2017 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w sprawie zwolnienia z […] podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki przedsiębiorcy…
nieruchomości podatki przedsiębiorcy
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 — Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. …uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. skarga skargi…
skargi
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki
podatki
8. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.375.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.11.2017 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018 24126 XXXVIII.375.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek […] podatku od środków transportowych na 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. podatki transport…
podatki transport
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki podatki
podatki
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku […] od nieruchomości na 2017 r. nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od […] nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od…
3. Komisja Rewizyjna …uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …do projektów uchwał 2015-11-23 14:30 15:40 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników