Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.249.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej XXIII.249.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek […] od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wzory podatki
podatki
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …zmiany w posiadaniu psa w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta…
podatki zwierzęta
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki
podatki
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis …VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie […] Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. …X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. podatki podatki
podatki
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23677 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.246.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. XXIII.246.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. w sprawie określenia wysokości […] stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. podatki podatki transport…
podatki transport
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23657 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. podatki transport…
podatki transport
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku […] od nieruchomości na 2017 r. nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki
nieruchomości podatki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …do projektów uchwał 2015-11-23 14:30 15:40 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od […] nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji…
4. Komisja Budżetowa i Rozwoju …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników