Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki
podatki
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 …Ełku z dn. 23.12.2014 obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 skup żyta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rolnictwo…
finanse rolnictwo i leśnictwo
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.17.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. …II.17.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. podatki podatki
podatki
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis …VIII.78.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie […] Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …X.103.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki podatki
podatki
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. …X.104.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. podatki podatki
podatki
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 — Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. …uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. skarga skargi…
skargi
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
9. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Określenie wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego …XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 Określenie wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na […] podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek oraz warunków i trybu składania deklaracji elektronicznie …w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie […] podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek oraz warunków i trybu składania deklaracji elektronicznie XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku […] z dn 25.10.2016 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i…
podatki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.; w sprawie […] oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów; w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od […] nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …do projektów uchwał 2015-11-23 14:30 15:40 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników