Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.107.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki …Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki stypendia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.183.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.363.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku …Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — udzielenie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej …III.32.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej stypendia nagrody oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok […] sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: Ogólnodostępny plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w […] ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok…
2. Komisja Edukacji i Kultury …Komisja Edukacji i Kultury
3. Komisja Rewizyjna …Miasta - podjęcie uchwały. 2018-05-25 9:00 10:40 Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku 2018-08-27 9:13 Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-19 14:00 15:10 Informacja o działalności Ełckiego Centrum Kultury. Dyskusja nad pomysłem utworzenia tzw. „Centrum Prób Muzycznych”; Opinia Komisji do wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej; Opinia Komisji […] do wniosku Stowarzyszenia Ełckiego Towarzystwa Muzycznego; Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury i edukacji; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-16 14:00 15:55 Potrzeby remontowe w…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …rozpatrywanie spraw dotyczących: * współpracy i współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność sportową w mieście, * inspirowania i programowania rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymania terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechniania turystyki […] na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna 14:40 2014-12-18 13:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji […] sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał…
6. Komisja Budżetowa i Rozwoju …sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok […] posiadania psów; w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej […] ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 21 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Sprostowanie do aktualności "Jak wybrani zostaną stypendyści?" 2017-09-20 …łowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki nr 23633 odnosi się do nieistniejącej Uchwały z 2014 r nr NR XLV.433.2014 z emotikoną […] łowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki pkt 1 § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1) jest na stałe zameldowana na […] terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku”. jk 2017-09-20 ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska…
2. 23.08.18. Komisja Oświaty i Kultury oraz Sportu i Rekreacji RM SESJA XLIX 2018-08-27 …Komisja Oświaty i Kultury oraz Sportu i Rekreacji RM SESJA XLIX 2018-08-27 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLIX   Nagranie znajduje się pod linkiem: Część…
3. 22.03.18. Połączone Komisje Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku cz II 2018-03-22 …Połączone Komisje Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku cz II 2018-03-22 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLIII Nagranie znajduje się pod linkiem: Część…
4. 13.12.2017 Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. 2017-12-14 …Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. 2017-12-14 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesja XXXIX Nagranie znajduje się pod linkiem:  https://youtu.be/Mc40KIh5xk0…
5. 21.02.18. Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury 2018-02-25 …Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury 2018-02-25 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLI Nagranie znajduje się pod linkiem:  https://youtu.be/_00yCNz6eto Damdm Żródło: Wikimedia Commons Urząd Miasta bc…
6. 22.11.2017 Komisja Oświaty i Kultury 2017-11-22 …Komisja Oświaty i Kultury 2017-11-22 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesja XXXVIII Nagranie znajduje się pod linkiem >> TU <<       Damdm Źródło: Wikimedia Commons…
7. 18.04.18. Komisja Sportu i rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku 2018-07-01 …Komisja Sportu i rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku 2018-07-01 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLIV Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU…
8. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; f) promocji i organizacji wolontariatu; g) edukacji, oświaty […] i wychowania; h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; i) ochrony przyrody, w tym zieleni; j) porządku i bezpieczeństwa publicznego W przypadku przedsięwzięć, które nie są w naturalny sposób dostępne…
9. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …powinna zostać zagospodarowana hala bokserska przy ul. Armii Krajowej? 5. Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych […] samych zasadach, jak i inne obiekty sportowe w Ełku. 5. Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych […] radnych. Jestem oczywiście zwolennikiem angażowania się miasta w pomoc dla twórców „małej kultury”, bo bez tej pomocy rzadko kiedy są oni w stanie w ogóle zaistnieć a…
10. 13.03.18. Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-03-13 …Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-03-13 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLII Nagranie znajduje się pod linkiem: bc Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników