Wyniki wyszukiwania dla tagu: kultura

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej …III.32.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej stypendia nagrody oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — udzielenie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.107.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki …Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki stypendia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.183.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — udzielenie w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku zabytki kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.363.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku …Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Miasta - podjęcie uchwały. 2018-05-25 9:00 10:40 Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku 2018-08-27 9:13 Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok […] posiadania psów; w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej […] ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok […] sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: Ogólnodostępny plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej”. Opinia Komisji do projektów uchwał: w […] ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008- 2018 za rok…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-19 14:00 15:10 Informacja o działalności Ełckiego Centrum Kultury. Dyskusja nad pomysłem utworzenia tzw. „Centrum Prób Muzycznych”; Opinia Komisji do wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej; Opinia Komisji […] do wniosku Stowarzyszenia Ełckiego Towarzystwa Muzycznego; Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury i edukacji; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-16 14:00 15:55 Potrzeby remontowe w…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …rozpatrywanie spraw dotyczących: * współpracy i współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność sportową w mieście, * inspirowania i programowania rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji oraz utrzymania terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, * upowszechniania turystyki […] na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna 14:40 2014-12-18 13:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji […] sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał…
6. Komisja Edukacji i Kultury …Komisja Edukacji i Kultury
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. 13.12.2017 Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. 2017-12-14 …Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. 2017-12-14 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesja XXXIX Nagranie znajduje się pod linkiem:  https://youtu.be/Mc40KIh5xk0…
2. 5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 …w w 2018 r. to zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności…
3. Czym różni się obecność od nieobecności radnych? 2017-03-23 …nieobecności radnych? 2017-03-23 Wczoraj podczas połączonych prac Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury, która rozpoczęła się o 12.30 doszło do kuriozalnej sytuacji. Radny Marcin Łukasz Przygodziński dotarł na…
4. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …powinna zostać zagospodarowana hala bokserska przy ul. Armii Krajowej? 5. Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych […] samych zasadach, jak i inne obiekty sportowe w Ełku. 5. Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych […] radnych. Jestem oczywiście zwolennikiem angażowania się miasta w pomoc dla twórców „małej kultury”, bo bez tej pomocy rzadko kiedy są oni w stanie w ogóle zaistnieć a…
5. 13.03.18. Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-03-13 …Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-03-13 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLII Nagranie znajduje się pod linkiem: bc Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła…
6. Aktywna Radna, Aktywny Radny 2018-01-09 …połączone Komisje Budżetowa i Mienia – 3 razy, Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 6 razy, Oświaty i Kultury 8 razy, połączone Kultury i Sportu 4  razy, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 10 razy…
7. 23.01.2018 Komisja Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-01-24 …Komisja Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-01-24 Zapraszamy do obejrzenia obrad połączonych Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XL. Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU…
8. Obrady Komisji Kultury i Oświaty 20.09. 2017 2017-09-20 …Obrady Komisji Kultury i Oświaty 20.09. 2017 2017-09-20 Pierwsza transmisja z obrad Komisji Kultury i Oświaty w ełckim serwisie MPW przed sesja XXXVI! Nagranie dostępne >>TU<<   jk…
9. Jak wybrani zostaną stypendyści? 2017-09-19 …dokonania w dziedzinie, której dotyczy program (np. związku twórców, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym). Do tej pory rekomendacje nie były […] jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku”. oraz 2015 ROKU O ZAPIS : 1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wnioski w…
10. 18.10.2017 Obrady Komisji Oświaty i Kultury 2017-10-18 …Obrady Komisji Oświaty i Kultury 2017-10-18 Zapraszamy do obejrzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku przed sesją XXXVII Część 1  >>TU<< Część 2  >>TU…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników