Wyniki wyszukiwania dla tagu: sport

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-04-25
Uchwała nr XXIX.315.17 Rady Miasta Ełku z dn 25.04.2017 — w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku …XXIX.315.17 Rady Miasta Ełku z dn 25.04.2017 w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku opłaty sport
opłaty sport
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej …i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej stypendia nagrody oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport
oświata sport
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku …VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku sport sport
sport
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.47.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku …IV.47.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sport
sport
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Projekt uchwały nr 21979 — w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku …w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku opłaty sport zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
opłaty sport zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Oświaty i Kultury …terytorialnego (POST) na lata 2016-2023. 2017-01-26 12:30 13:45 Prezentacja działalności Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu […] Ekoludki” w Ełku, 3. Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych - za 2016 rok. Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i […] Miasto Ełk i Powiat Ełcki w świetle zmieniającego się prawa oświatowego - wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego 14:55 2017-04-19 12:30 13:22 Informacja Wydziału Edukacji…
2. Komisja Sportu i Rekreacji …Komisja Sportu i Rekreacji Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * współpracy i współdziałania z podmiotami prowadzącymi działalność sportową w mieście, * inspirowania i programowania rozwoju kultury fizycznej i sportu, * funkcjonowania ośrodków sportu i […] popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta. 2014-12-10 13:00 Wytypowanie przedstawiciela Komisji do prac w Radzie Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku, Wytypowanie trzech przedstawicieli z Komisji do prac w Kapitule ds. Stypendiów i nagród […] pracy komisji na 2015 rok. 14:50 2015-02-19 13:45 1). Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych - za 2014 rok, 2). Gimnastyka korekcyjna w szkołach, 3). Opinie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników