Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezdomni

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.51.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku …V.51.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
2. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.152.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku …XIV.152.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
3. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.285.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku XXVI.285.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
zwierzęta
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia …odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia niepełnosprawni bezdomni seniorzy opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków […] na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu i […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania przez […] na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu i […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy…
3. Komisja Oświaty i Kultury …rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …rok 2018; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników