Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Miasta Ełku z dn 23.06.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wysokość stawek drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.252.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie nadania nazwy rondu …Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie nadania nazwy rondu w sprawie nadania nazwy rondu nadanie nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23652 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.378.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości. …w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości XXXVIII.378.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
nieruchomości
5. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-19
Uchwała nr XXXIX.386.17 Rady Miasta Ełku z dn. 19.12.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …za zajęcie pasa drogowego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi opłaty
6. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.416.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży …w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej […] sprzedaży XLI.416.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …roku; Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie […] wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w […] przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa […] półroczu 2015 r.; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-25 11:00 14:25 Remonty, utrzymanie dróg i oświetlenia; Dyskusja i opinia Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta […] roku; Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie…
3. Komisja Oświaty i Kultury …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy , rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w […] mieszkańców na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu oświaty i wychowania oraz budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego pt.: „W świecie Małych Odkrywców…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w […] mieszkańców na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu oświaty i wychowania oraz budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego pt.: „W świecie Małych Odkrywców…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników