Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Ełku z dn 23.06.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wysokość stawek drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.252.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie nadania nazwy rondu …Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie nadania nazwy rondu w sprawie nadania nazwy rondu nadanie nazwy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.378.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości. …w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości XXXVIII.378.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
nieruchomości
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-19
Uchwała nr XXXIX.386.17 Rady Miasta Ełku z dn. 19.12.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …za zajęcie pasa drogowego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty…
drogi opłaty
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23652 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna IV” drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w […] przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej […] sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców; w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości; w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; zmieniający uchwałę…
2. Komisja Oświaty i Kultury …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy , rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w […] przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej […] w Ełku Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego na realizację zadania publicznego Miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników