Wyniki wyszukiwania dla tagu: skargi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku …III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul […] Targowej w Ełku skarga skargi
skargi
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.42.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych …IV.42.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr […] 14/6, 29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych skarga skargi
skargi
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka …VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka skarga skargi
skargi
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.87.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur" zwanej "Ełk – Brama Mazur II” …VIII.87.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur" zwanej […] Ełk – Brama Mazur II” skarga skargi
skargi
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.97.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Rozpatrzenia skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej …IX.97.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 Rozpatrzenia skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków […] zagospodarowania nieruchomości przyległej skarga skargi
skargi
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 — Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. …X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie […] określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. skarga skargi
skargi
7. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.198.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B * D* , dotyczącej sprawy mieszkaniowej …XIX.198.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B * D* , dotyczącej sprawy mieszkaniowej skarga skargi
skargi
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku …XXI.230.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku skarga skargi
skargi
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.254.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku …XXIII.254.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka […] Pomocy Społecznej w Ełku skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi
pomoc społeczna skargi
10. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.298.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku …XXVII.298.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego skargi
skargi zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Rozpoczęcie kontroli w ECK dot. projektu "Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012 2015-05-07 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia […] związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały 1030 2015-06-29 10:00 10:55 Rozpatrzenie skargi na działalność MOPS w Ełku; Rozpatrzenie rozpatrzenia skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta […] Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku; Kontrola inwestycji: skatepark 2015-08-21 10:00 10:26 Rozpatrzenie skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu […] rok 2017; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK –OSIEDLE JEZIORNA III”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku […] Siegfrieda Lenza); w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa); w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko–Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu […] sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza 29), 18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia […] żądania zwrotu bonifikat, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk- Matejki II”, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. 13:35 2017-03-24 11:15 14:00 Opinia Komisji do…
4. Komisja Oświaty i Kultury …pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w […] r. 2018-03-13 13:00 13:20 Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w […] rok 2018. 2018-03-13 13:00 13:20 Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; innych z porządku sesji Rady…
7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Komisja Skarg, Wniosków i Petycji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników