Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.229.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.365.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.147.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 26.01.2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.101.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.232.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.137.15 Rady Miasta Ełku z 22.12.2015 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Rady Miasta Ełku z 22.12.2015 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.304.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży …sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 …żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 skup żyta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rolnictwo i leśnictwo…
finanse rolnictwo i leśnictwo
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.222.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.225.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników