Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.49.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.229.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.207.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.226.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.18.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.67.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia …z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
7. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.160.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 23.02.2016 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.76.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 …żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 skup żyta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rolnictwo i leśnictwo…
finanse rolnictwo i leśnictwo
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.61.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników