Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 48 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.118.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.223.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.49.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.101.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
dotacje finanse nieruchomości
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.225.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
7. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.16.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 …żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 skup żyta finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje rolnictwo i leśnictwo…
finanse rolnictwo i leśnictwo
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.179.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 26.04.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.190.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia …z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.365.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników