Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.224.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.192.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 25.05.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.34.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 …Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.67.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia …z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet finanse
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.179.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 26.04.2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.207.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
7. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.160.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 23.02.2016 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.8.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027 …Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.147.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 …Miasta Ełku z dn 26.01.2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027 wieloletnia prognoza finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
dotacje finanse nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników