Wyniki wyszukiwania dla tagu: transport

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.81.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica …współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica lotnisko transport
transport
2. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.173.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy …za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy transport zbiorowy komunikacja miejska…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.246.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. …na 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. podatki podatki transport
podatki transport
4. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.375.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.11.2017 — w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. …transportowych na 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. podatki transport
podatki transport
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.371.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. …zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. komunikacja miejska transport
komunikacja miejska transport
6. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.358.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. …stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. podatki transport
podatki transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników