Jak wybrani zostaną stypendyści?

jk
2017-09-19

Obowiązek przedstawienia rekomendacji oraz rozszerzenie o niewiadomą składu Kapituły — oto najważniesze zmiany z zasadach przyznawania stypendiów atystycznych.

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Ełku otrzymują "osoby szczególnie utalentowane, reprezentujące wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako wsparcie dalszego rozwoju artystycznego" jak czytamy na stronie Urzędu Miasta. Zasady na jakich nagroda jest przyznawa uchwalane są przez Radę Miasta. W dokumecie zawarte są szczegółowe wymagania jakie spełniać musi kandydat. 
W tym roku kandydaci powinni przedstawić rekomendację programu stypendialnego wystawioną przez osoby mające dokonania w dziedzinie, której dotyczy program (np. związku twórców, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym). Do tej pory rekomendacje nie były obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Przygotowany do głosowania na najbliższej sesji Rady Miasta regulamin wprowadza również  zmianę w zakresie składu Kapituły opiniującej wnioski kandydatów. Do tej pory zamknięty katalog został rozszerzony o " inną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta Ełku". 

Jesteś ciekawy/a wszystkich zmian w dokumencie? Porównanie dokumentów znajdziesz pod linkiem
UWAGA PORÓWNUJEMY WERSJE UCHWAŁY Z 2013 ROKU I PROJEKT 2017. TREŚĆ ZMIENIŁA SIĘ JESZCZE W 2014:

„§ 4. 1) jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku”.

oraz 2015 ROKU O ZAPIS :1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać w Urzędzie Miasta do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres stypendialny”;
https://draftable.com/compare/ytoFmdSyevAg

ORAZ TREŚĆ WNIOSKU Z 2015 ROKU, KIEDY TEN ZAŁĄCZNIK ULEGŁ ZMIANIE
https://draftable.com/compare/mbalnNgVmwiK
 

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.