Informacje ogólne

Radny miasta Ełk

Klub: Klub Radnych Dobro Wspólne
Data i miejsce urodzenia: 22 III 1957, Ełk
Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Ełku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 253
Okręg: nr 7

Kontakt:
wojciech.kwiatkowski@powiat.elk.pl, w.kwiatkowski@radny.elk.pl,
602704655

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowa i Rozwoju, członek źródło
od 2014
Klub Radnych Dobro Wspólne źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
423
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
414
Przeciw
2
Wstrzymał się
5
Głos nieoddany
2
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 424 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 44 (XLIV) z dnia
2018-04-24
Uchwała nr XLIV.438.18 Rady Miasta Ełku z dn 24.04.2018 — w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku Uchwalono
2. Sesja nr 44 (XLIV) z dnia
2018-04-24
Uchwała nr XLIV.439.18 Rady Miasta Ełku z dn 24.05.2018 — plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lazurowa” Uchwalono
3. Sesja nr 44 (XLIV) z dnia
2018-04-24
Uchwała nr XLIV.437.18 Rady Miasta Ełku z dn 24.04.2018 — zmiany w budżecie miasta Ełku na 2018 rok Uchwalono
4. Sesja nr 44 (XLIV) z dnia
2018-04-24
Uchwała nr XLIV.440.18 Rady Miasta Ełku z dn 24.04.2018 — wykaz kąpielisk Miasta Ełku w 2018 roku Uchwalono
5. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.436.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania Uchwalono
wybory
6. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.435.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. Uchwalono
prezydent skargi
7. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.434.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Uchwalono
szkoły
8. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.433.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Uchwalono
dzieci opłaty przedszkola
9. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.432.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 r — określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom Uchwalono
10. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.431.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Ostatnia aktywność

2018-02-26

interpelacja

Modernizacja wodociągów

Poruszył temat budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uliczce na oś. Bogdanowicza, prostopadłej do ul. Kilińskiego naprzeciwko Kościoła Ducha Św. Zwrócił się z propozycja, aby PWiK sp z o.o. w swoich planach umieściło tę inwestycję.

2018-02-26

zapytanie

"Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Czy 40% na działania społeczne, to czy nie za dużo w stosunku do inwestycji?

2018-02-26

zapytanie

Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości

Zwrócił się z zapytaniem, czy została dokonana weryfikacja, ile jest jeszcze takich nieruchomości, że mieszkańcy płacą, a wieczyste użytkowanie już wygasło? Jeżeli są, to należałoby poinformować o możliwości wykupienia.

2018-02-23

zapytanie

Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych

Poruszył temat uliczki na oś. Bogdanowicza, poinformował, że w tym roku mija trzeci rok ważności projektu i decyzji na budowę uliczki prostopadłej do ul. Kilińskiego naprzeciwko Kościoła Ducha Św. Projekt obejmuje kanalizację sanitarną i deszczową. W przedstawionym wykazie jest 0 zł. nakładów i tylko po 50 tys. zł. w roku 2019 i 2020 na pozostałe inwestycje na tym osiedlu. Radny pyta, czy ta inwestycja będzie kontynuowana? W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że jeżeli nie podejmiemy prac związanych z tą inwestycją to straci ważność projekt i pozwolenie na budowę, czy o to chodzi?

2018-02-23

interpelacja

Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku

Zaproponował rozważyć budowę parkingu dwupoziomowego

2018-02-23

interpelacja

Stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima

Poinformował, że trzy miesiące temu zwrócił się z zapytaniem o możliwość zmniejszenia – liczby stanowisk dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima. Tych miejsc jest 19, sam zorientował się w przepisach, że to zarządca drogi ustala potrzebę i ilość takich miejsc. Wnosi o ustalenie tulu miejsc, jakie jest zapotrzebowanie, a pozostałe przemianować na ogólnodostępne, pozostawiając je jako szersze i jeżeli pojawią się niepełnosprawni to przemianuje je się na stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w większości miejsca te są puste, nie wykorzystane.

2018-02-23

interpelacja

Strefy postojowe

Proponuje rozważyć możliwość utworzenia stref postojowych w naszym mieście.

2018-02-23

zapytanie

Studium Komunikacyjne

W związku z usunięciem środków na Studium Komunikacyjne, pyta: „czy jest szansa, że się pojawią?”

2018-02-23

interpelacja

Zasadność budowy ul. Norwida

Proponuje zbadać zasadność budo — wy ul. Norwida. Ponadto wyraził zadowolenie, że nie pominięto ruchu rowerowego.

2018-01-24

interpelacja

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima

Przypomniał temat dużej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima i możliwości ich częściowej likwidacji.

2018-01-24

interpelacja

Wskaźnik miejsc parkingowych

Wnioskowałby wskaźnik 1,8. Ponadto dodać pkt. 2, by było to zasadne do powierzchni 2 tys. m 2 . Natomiast w ppkt. 2) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 35 m 2.

2018-01-24

interpelacja

Wykonanie kładki rowerowo-pieszej

Zwrócił uwagę, że za chwilę rozpoczną się konsultacje społeczne do Rail Baltica, prośba by zgłosić potrzebę wykonania kładki rowerowo-pieszej nad torami łączącej ulicę Łukasiewicza z os. Konieczki (do rozważenia na wysokości ul. Tęczowej).

2017-09-26

interpelacja

Kładka w planie Ełk-Dolna

uwzględnienie w planie zagospodarowania Ełk- Dolna kładka dla pieszych nad trasą Rail Baltica łączącą os. Konieczki z os. Zatorze

interpelacja

Podziękowanie na ręce Prezydenta

Za chodnik i oświetlenie przy ul. Towarowej ( dojście na cmentarz nr 2)

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe