Informacje ogólne

Radny miasta Ełk

Klub: Klub Radnych Dobro Wspólne
Data i miejsce urodzenia: 22 III 1957, Ełk
Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Ełku

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 253
Okręg: nr 7

Kontakt:
wojciech.kwiatkowski@powiat.elk.pl, w.kwiatkowski@radny.elk.pl,
602704655

Biografia

Rekordy 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, przewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowa i Rozwoju, członek źródło
od 2014
Klub Radnych Dobro Wspólne źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
449
Nieobecność
1

Oddane głosy

Za
437
Przeciw
4
Wstrzymał się
6
Głos nieoddany
2
Nieobecny
1
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 450 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.465.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku Uchwalono
2. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.464.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku Uchwalono
3. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.463.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku Uchwalono
4. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.462.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku Uchwalono
5. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.461.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku Uchwalono
6. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.460.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku. Uchwalono
7. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.459.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — zmieniająca uchwałę nr XLIII.436.18 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwalono
8. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.458.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — zmieniająca uchwałę nr XLII.423.18 Rady Miasta Ełku z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwalono
9. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.457.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2018 — 2019 Uchwalono
10. Sesja nr 47 (XLVII) z dnia
2018-06-26
Uchwała nr XLVII.456.18 Rady Miasta Ełku z dn. 26.06.2018 — w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ostatnia aktywność

2018-02-26

interpelacja

Modernizacja wodociągów

Poruszył temat budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uliczce na oś. Bogdanowicza, prostopadłej do ul. Kilińskiego naprzeciwko Kościoła Ducha Św. Zwrócił się z propozycja, aby PWiK sp z o.o. w swoich planach umieściło tę inwestycję.

2018-02-26

zapytanie

"Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Czy 40% na działania społeczne, to czy nie za dużo w stosunku do inwestycji?

2018-02-26

zapytanie

Bonifikata przy sprzedaży nieruchomości

Zwrócił się z zapytaniem, czy została dokonana weryfikacja, ile jest jeszcze takich nieruchomości, że mieszkańcy płacą, a wieczyste użytkowanie już wygasło? Jeżeli są, to należałoby poinformować o możliwości wykupienia.

2018-02-23

zapytanie

Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych

Poruszył temat uliczki na oś. Bogdanowicza, poinformował, że w tym roku mija trzeci rok ważności projektu i decyzji na budowę uliczki prostopadłej do ul. Kilińskiego naprzeciwko Kościoła Ducha Św. Projekt obejmuje kanalizację sanitarną i deszczową. W przedstawionym wykazie jest 0 zł. nakładów i tylko po 50 tys. zł. w roku 2019 i 2020 na pozostałe inwestycje na tym osiedlu. Radny pyta, czy ta inwestycja będzie kontynuowana? W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że jeżeli nie podejmiemy prac związanych z tą inwestycją to straci ważność projekt i pozwolenie na budowę, czy o to chodzi?

2018-02-23

interpelacja

Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku

Zaproponował rozważyć budowę parkingu dwupoziomowego

2018-02-23

interpelacja

Stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima

Poinformował, że trzy miesiące temu zwrócił się z zapytaniem o możliwość zmniejszenia – liczby stanowisk dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima. Tych miejsc jest 19, sam zorientował się w przepisach, że to zarządca drogi ustala potrzebę i ilość takich miejsc. Wnosi o ustalenie tulu miejsc, jakie jest zapotrzebowanie, a pozostałe przemianować na ogólnodostępne, pozostawiając je jako szersze i jeżeli pojawią się niepełnosprawni to przemianuje je się na stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w większości miejsca te są puste, nie wykorzystane.

2018-02-23

interpelacja

Strefy postojowe

Proponuje rozważyć możliwość utworzenia stref postojowych w naszym mieście.

2018-02-23

zapytanie

Studium Komunikacyjne

W związku z usunięciem środków na Studium Komunikacyjne, pyta: „czy jest szansa, że się pojawią?”

2018-02-23

interpelacja

Zasadność budowy ul. Norwida

Proponuje zbadać zasadność budo — wy ul. Norwida. Ponadto wyraził zadowolenie, że nie pominięto ruchu rowerowego.

2018-01-24

interpelacja

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ul. Tuwima

Przypomniał temat dużej ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima i możliwości ich częściowej likwidacji.

2018-01-24

interpelacja

Wskaźnik miejsc parkingowych

Wnioskowałby wskaźnik 1,8. Ponadto dodać pkt. 2, by było to zasadne do powierzchni 2 tys. m 2 . Natomiast w ppkt. 2) dla zabudowy usługowej – 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 35 m 2.

2018-01-24

interpelacja

Wykonanie kładki rowerowo-pieszej

Zwrócił uwagę, że za chwilę rozpoczną się konsultacje społeczne do Rail Baltica, prośba by zgłosić potrzebę wykonania kładki rowerowo-pieszej nad torami łączącej ulicę Łukasiewicza z os. Konieczki (do rozważenia na wysokości ul. Tęczowej).

2017-09-26

interpelacja

Kładka w planie Ełk-Dolna

uwzględnienie w planie zagospodarowania Ełk- Dolna kładka dla pieszych nad trasą Rail Baltica łączącą os. Konieczki z os. Zatorze

interpelacja

Podziękowanie na ręce Prezydenta

Za chodnik i oświetlenie przy ul. Towarowej ( dojście na cmentarz nr 2)

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe