"A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?"

bc
2018-03-06

Mieszkańcy kamienic przy ul. Chopina i Kościuszki spotkali się 2 lutego na spacerze badawczym, aby porozmawiać o zagospodarowaniu terenu podwórka.

fot. jk

Spotkanie zostało zorganizowane  z inicjatywy Stowarzyszenia Adelfi. Potrzeba spotkania i rozmów o zagospodarowaniu terenu podwórka wypłynęła od mieszkańców podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni,  która na chwilę obecną pełni rolę głównie parkingu. Jest to teren publiczny, którym zarządza Urząd Miasta. Okoliczne kamienice są to wspólnoty mieszkaniowe, oprócz jednej która stanowi budynek komunalny.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 osób, w szczególności mieszkańcy budynków przy ul. Chopina 19, 21 oraz 23 w Ełku, mieszkańcy kamienicy przy ul. Kościuszki 7, której tyły zamykają podwórko od strony południowej i przylegają do seminarium duchownego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta – zastępca Prezydenta pan Artur Urbański, Prezes Zarządu Zespołu Inwestycji pani Halina Bender,  radny pan Andrzej Koc, a także przedstawiciele zlokalizowanego w sąsiedztwie seminarium duchownego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy spotkali się na podwórku, by zobaczyć, jaki jest stan tego miejsca. Z powodu szybko zapadającego zmroku ta część nie trwała długo.  Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac zabaw, opady, zieleń, ogrodzenie, mała infrastruktura, oświetlenie.


W związku z informacją, iż miasto wkrótce przystąpi do przetargu na remont podwórka,  przedstawicielka Stowarzyszenia ADELFI zebrała od uczestników spotkania dane kontaktowe, by móc skontaktować się z nimi w razie konieczności prowadzenia z Urzędem Miasta dalszych ustaleń na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących modernizacji posesji. Radny pan Andrzej Koc został zobowiązany do tego, by na etapie realizacji inwestycji uwzględnione zostały uwagi mieszkańców zgłoszone podczas spaceru badawczego. Pełne podsumowanie spaceru można znaleźć pod linkiem http://adelfi.pl/a-pamietacie-jak-tu-byl-sad-jabloniowy-,2249.html

Spacer badawczy odbył się dzięki grantowi Fundacji im Stefana Batorego.