Informacje ogólne

Radny miasta Ełk

Klub: Klub Radnych Łączy nas Ełk
Data i miejsce urodzenia: 23 III 1955, Ełk
Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" sp. z o.o. w Ełku, prokurent, zastępca dyrektora ds. technicznych i eksploatacji
Radny startował z listy partii Platforma Obywatelska.

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 242
Okręg: nr 6

Kontakt:
krzysztof.wiloch@wp.pl

Biografia

Rekordy 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 2016-04-xx
Klub Radnych Łączy nas Ełk, członek klubu źródło
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Sportu i Rekreacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowa i Rozwoju, wiceprzewodniczący źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
383
Nieobecność
12

Oddane głosy

Za
369
Przeciw
3
Wstrzymał się
9
Głos nieoddany
2
Nieobecny
12
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 395 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.411.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Uchwalono
2. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.410.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018 Uchwalono
3. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk Uchwalono
4. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.408.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Uchwalono
5. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.407.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — kryterióa w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej Uchwalono
6. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.406.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego Uchwalono
7. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.405.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwalono
8. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.404.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę Uchwalono
skargi zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.403.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa) Uchwalono
10. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.402.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Siegfrieda Lenza) Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Ostatnia aktywność

2017-10-24

zapytanie

Muzeum Pszczelarstwa i Stowarzyszenie ESTIAN

Pytanie o plany Prezydenta ws Muzeum Pszczelarstwa i Pracowni Rzeźbiarskiej na Wąskim Torze (Stowarzyszenie Ełckich Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych ESTIAN)

2017-09-26

interpelacja

Zwolnienie z opłat za nieczystości ogródków działkowych

Propozycja zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami użytkowników nieruchomości należących do Polskiego Związku Działkowców wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Deklaracje

Oświadczenia majątkowe