Informacje ogólne

Radny miasta Ełk

Klub: Klub Radnych Dobro Wspólne
Data i miejsce urodzenia: 30.07.1986, Łódź
Miejsce pracy: Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT, kierownik

Funkcje i komisje: kadencja 2014–2018

Wygrana w wyborach: wybory samorządowe 2014
Liczba głosów: 272 (34%)
Okręg: nr 4

Dyżur radnego:
radny prowadzi dyżury w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca, ul. Jana Pawła II 24 — lokal FOTO-GRAF obok sklepu Karmelek
Kontakt:
nikodem.kemicer@gmail.com

Biografia

Rekordy 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Doświadczenie zawodowe Doświadczenie na funkcji
od 16.11.2014
radny źródło
od 16.11.2014
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, wiceprzewodniczący źródło
od 16.11.2014
Komisja Sportu i Rekreacji, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Oświaty i Kultury, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Budżetowa i Rozwoju, członek źródło
od 16.11.2014
Komisja Rewizyjna, członek źródło
od 2014
Klub Radnych Dobro Wspólne źródło
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Głosowania

Obecność na głosowaniach

Obecność
461
Nieobecność
8

Oddane głosy

Za
450
Przeciw
5
Wstrzymał się
6
Głos nieoddany
0
Nieobecny
8
Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Głos

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 469 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Lp. Data Tytuł Wynik Głos
1. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.484.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne Uchwalono
2. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.483.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — Program Ochrony Środowiska Uchwalono
3. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.482.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — przystanki komunikacyjne Uchwalono
4. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.481.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwalono
5. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.480.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — budżet Uchwalono
6. Sesja nr 50 (L) z dnia
2018-09-25
Uchwała nr L.479.18 Rady Miasta Ełku z dn. 25.09.2018 — Wieloletnia Prognoza Finansowa Uchwalono
7. Sesja nr 49 (XLIX) z dnia
2018-08-28
Uchwała nr XLIX.478.18 Rady Miasta Ełku z dn 28.08.2018 — pomoc finansowa na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli Uchwalono
8. Sesja nr 49 (XLIX) z dnia
2018-08-28
Uchwała nr XLIX.477.18 Rady Miasta Ełku z dn 28.08.2018 — w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej Uchwalono
9. Sesja nr 49 (XLIX) z dnia
2018-08-28
Uchwała nr XLIX.476.18 Rady Miasta Ełku z dn 28.08.2018 — ocena aktualności Studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania Uchwalono
10. Sesja nr 49 (XLIX) z dnia
2018-08-28
Uchwała nr XLIX.475.18 Rady Miasta Ełku z dn 28.08.2018 — odrębne obwody głosowania Uchwalono
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ostatnia aktywność

2018-02-27

interpelacja

Głosowania na piśmie

Prosi, aby wszystkie głosowania były odzwierciedlane na piśmie, nie tylko głosowanie nad uchwałami.

2018-02-27

interpelacja

Modernizacja oświetlenia

Radny Marcin Przygodziński w imieniu swoim i radnego Nikodema Kemicera złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wniosek na piśmie dot. modernizacji oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED w obrębie przejścia dla pieszych na os. Jeziorna.

2018-02-26

zapytanie

Wykorzystanie środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

Ile zwrócono pieniędzy i czy wszystkie stowarzyszenia prawidłowo się rozliczyli? (ma na myśli Ogólnopolski Związek Bezrobotnych)?

2018-02-23

zapytanie

Zalewanie budynków

Zwrócił się z zapytaniem odnośnie os. Jeziorna. W ostatnich latach na działce przy samym jeziorze był budowany separator. W trakcie wizji lokalnej w tamtym terenie zwracał uwagę dla Prezes ZI, że jest problem zalewania budynku Jana Pawła 21 i skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ul. Kolbego w pobliżu zajezdni autobusowej. Są tam rury o małym przekroju i mieszkańcy również wielokrotnie zgłaszali ten problem. Radny otrzymał informację, że tam ma być połączona infrastruktura z ul. Jana Pawła II i Kolbego do nowego kolektora, który jest w pobliżu jeziora. Czy wiadomo co z tą inwestycją, bo problem zalewania budynku nr 21 przy ul. Jana Pawła II jest co roku ten sam.

2018-02-23

interpelacja

Miejsca parkingowe za Urzędem Miasta

Wyznaczyć co najmniej 5 miejsc parkingowych przed UM tylko dla interesantów UM i Starostwa Powiatowego oczywiście w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.

2018-02-23

interpelacja

Parkingi dwupoziomowe

Zgłasza wniosek aby dokonać analizy i przedłożyć radnym koszt utworzenia parkingu + miejsca parkingowe, a jaki koszt utworzenia parkingu dwupoziomowego i co jest bardziej zasadne przy budowaniu?

2018-02-23

interpelacja

Wykup mieszkań z bonifikatą

W mediach są informacje o możliwości wykupu mieszkań z bonifikatą. Radny pyta o jakie budynki chodzi?

2018-01-25

interpelacja

Wskaźnik miejsc postojowych

Zrobienie wyjątku stworzy nam kolejne wnioski. Inwestor kupując nieruchomość, o której mówił mecenas, wiedział jakie będą wymagania. Byłoby nie 15 w porządku wobec innych inwestorów, aby dla jednego inwestora robić wyjątek. Zaapelował o nie tworzenie wyjątku.

2018-01-24

interpelacja

Chipowanie zwierząt

Należy zintensyfikować akcję informującą w mieście.

2018-01-24

interpelacja

Mejsca parkingowe

Miejsca parkingowe ogólnodostępne muszą być oznakowane białymi liniami i tam, gdzie ich brakuje należy to zrobić.

2018-01-24

interpelacja

Nieprawidłowe parkowanie na terenie os. Jeziorna

Jest dużo zgłoszeń na nieprawidłowe parkowanie na terenie os. Jeziorna, obrazuje to załączona Krajowa Mapa Zagrożeń oraz zdjęcie wykonane z okna bloku przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 3 – w kwartale ulic: Grajewska-Matki Teresy z Kalkuty – Św. Ojca Pio (zdjęcie w załączeniu wykonane 15.01. 2018 r około godz. 13.00). W godzinach wieczornych na terenie tego parkingu parkuje nawet 50 samochodów. Teren jest wystawiony na sprzedaż — po zrealizowaniu, której problem narośnie Takie sytuacje występują również na terenie całego miasta. Prośba zatem, aby organizować parkingi w miejscach będących terenami komunalnymi, wszędzie gdzie jest to możliwe.

2018-01-24

interpelacja

Oznakowanie miejsc postojowych

Przepisy o ruchu drogowym mówią wyraźnie o wymaganym oznakowaniu miejsc postojowych. W związku z powyższym proszę o wykonanie oznakowania poziomego na parkingach mieszczących się na terenach komunalnych miasta. Zwiększy to efektywność wykorzystania powierzchni do parkowania.

2018-01-24

interpelacja

Progi zwalniające ul. Jana Pawła II

Na ul. Jana Pawła II zostały zamontowane progi zwalniające. Są one jednak trochę zbyt szerokie, gdyż autobus MZK zaczepia tylnymi kołami w czasie przejazdu przez taki próg. Należałoby również zastanowić się nad zamontowanie progów zwalniających po obu stronach ulicy lub wzmóc kontrole drogowe, gdyż kierowcy notorycznie objeżdżają zamontowane progi drugą stroną ulicy zjeżdżając na przeciwległy pas powodując zagrożenie w ruchu drogowym.

2018-01-24

interpelacja

Ulice bez nazwy

Prośba o uporządkowanie kwestii ulic bez nazwy. Mowa tutaj o ulicach w kwartale ulic: Słoneczna-Suwalska-Ignacego Łukasiewicza. Mieszczą się tam między innymi firmy: Jarmex, Mertex.

2018-01-23

zapytanie

Rozbudowa SP 5

Czy jest już wykonana analiza potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5? Na tym osiedlu zostały sprzedane kolejne działki dla dewelopera, który będzie realizował budownictwo wielorodzinne i rozbudowa szkoły jest niezbędna.

2018-01-23

interpelacja

Górka saneczkowa

Górka saneczkowa na os. Konieczki jest w takim stanie, że dzieci nie mogą z niej korzystać. Prośba, by podjąć działania by to umożliwić.

2018-01-23

interpelacja

Ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Zwrócił uwagę, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zaskarżył naszą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i jego zdaniem skarga jest jak najbardziej bezzasadna. Powinien być zapis pozwalający zwolnić z opłaty. Ponadto należałoby odpłatności proponowane w tabelce bardziej zróżnicować i naliczać od faktycznego dochodu.

2018-01-12

interpelacja

Wynajem autobusów MZK

Prezes Castoramy zwrócił się do MZK o dowóz pracowników do pracy przez trzy tygodnie. Otrzymał odpowiedź na nie. Radny uważa, że w takich przypadkach należy utworzyć dodatkową tymczasową linię na taki okres.

2017-08-29

interpelacja

Zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych z nieruchomości mieszkalnych

Złożona na piśmie.

2017-03-28

interpelacja

Obligowanie deweloperów do tworzenia miejsc parkingowych

O stosowanie zasady obligującej deweloperów do utworzenia miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla mieszkańców tej nieruchomości w stopniu 25% wszystkich tworzonych miejsc parkingowych dla tej nieruchomości, przy sporządzaniu kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2017-02-28

interpelacja

Miejska stacja paliw

Po raz 3 zgłasza pomysł do rozważenia ( za Radnym Dracewiczem) — utworzenie w naszym mieście stacji paliw która należałaby do jednej z naszych miejskich spółek. Stacja ta oprócz tradycyjnych paliw takich jak ON, PB czy LPG dysponowałaby paliwami alternatywnymi jak stacja ładowania prądem czy wodorem. W naszym mieście ceny paliw należą do najwyższych w regionie, dla przykładu w Grajewie w dniu dzisiejszym ON jest tańszy o 36 groszy. Taka stacja mogłaby zaopatrywać w paliwo jednostki miejskie jak również służby porządkowe itp. Cena miałaby z pewnością duże znaczenie dla mieszkańców.

Zobacz pozostałe
Zwiń

Deklaracje

Nie dodano jeszcze żadnej deklaracji.

Oświadczenia majątkowe