Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach?

bc
2018-07-02

Jesienią ubiegłego roku mieszkańcy Ełku zgłosili swoje wnioski i wątpliwości związane z przebudową ul. Wojska Polskiego. Ile z ich uwag zostało uwzględnionych w nowym projekcie?

Ełk:ulica Wojska Polskiego, fot. Ath29 (źródło Wikimedia Commons)

Jesienią ubiegłego roku mieszkańcy Ełku zgłosili swoje wnioski i wątpliwości związane z przebudową ul. Wojska Polskiego. Ile z ich uwag zostało uwzględnionych w nowym projekcie?

W październiku Ełczan zelektryzowała wiadomość o prawdopodobnym usunięciu ponad 300 drzew na ul. Wojska Polskiego. Plany wycinki są związane z modernizacją tej ulicy. Mieszkańców niepokoiły również inne kwestie związane z remontem arterii:
- zmiana w skrzyżowanie ronda łączącego ul. 11 listopada, Kajki, Sikorskiego z Wojska Polskiego.
- relokacja przystanków autobusowych,
- umiejscowienie wyjazdów z nieruchomości,
- umiejscowienie przejść dla pieszych oraz poprawa ich bezpieczeństwa;
- uwzględnienie osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb;
- potencjalna możliwość zawracania na trasie.
Drugiego ze spotkań, które miało formę rozprawy administracyjnej Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku zachęcał do  zapoznania się z dokumentacją projektową oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie czy poprzez maila. Nad spornymi aspektami projektu urzędnicy mieli pochylić się wraz z projektantem.
Co z tych uwag trafiło do projektu?
Zrezygnowano ze ścieżki rowerowej od ulicy Kościuszki do Armii Krajowej. A co za tym idzie mają zostać ocalone drzewa wzdłuż ulicy z parzystymi numerami (na odcinku od Armii Krajowej do ul. Kościuszki).  Z zaplanowany do wycięcia w pierwszej wersji projektu ponad 146 drzew ocaleje 91.
I na tym zmiany uwzględniające uwagi mieszkańców właściwie się kończą.
W zaakceptowanym do realizacji planie, do wycinki przeznaczone są drzewa po stronie nieparzystej WP. Przebudowa skrzyżowania Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Zamkowej będzie wymagała usunięcie sporej części roślin rosnących tam obecnie. Ocaleją drzewa pod tzw. dużym kościołem oraz te po przeciwległej stronie ul. Armii Krajowej.Zniknie za to większość drzew na skarpie przy Ełckim Centrum Kultury wzdłuż ul. Zamkowej, te bliżej skrzyżowania przy ECK oraz w pasie zieleni gdzie obecnie stoi figura łosia
W skali całego projektu (etapie I i II) do wycinki przeznaczono 268 drzew.
Przystanki autobusowe I etapu modernizacji ( od ul Kościuszki do ul. Mickiewicza) przesunięte zostaną:
- Ze skrzyżowania WP/ArK na wysokość „Domu Rolnika” ( kierunek Wieża ciśnień lub Poczta)
- Spod niegdysiejszego hotelu robotniczego na wysokości numerów 31, 33 33 (kierunek Os. Piękna)  
Powstanie również nowy przystanek na ul. Armii Krajowej u wjazdu na WP ( po stronie kurii)

Rozebrany zostanie również plac zabaw w okolicy fontanny na jeziorze i restauracji Dos Patos, ul. Puławskiego zostanie bowiem przesunięta, aby tworzyć skrzyżowanie z wjazdem przy banku PK
Przy ul. Puławskiego jest również dedykowane z os z niepełnosprawnościami ruchowymi zejście na promenadę. Skarpa przy ul. Zamkowej pozostanie zbyt strona np. dla wózków.

Zdjęcia planów I  Etapu modernizacji znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Adelfi – link.
Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.