Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 64 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.224.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku …w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie […] Gminy Miasta Ełku XXIV.264.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały…
odpady opłaty
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.262.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych …w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami […] dn 29.11.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za…
odpady opłaty
4. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. …dn. 24.11.2015 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. podatki nieruchomości podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
5. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.207.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy …lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ustalenie oprocentowania finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
6. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. …II.15.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. podatki podatki…
podatki
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.206.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku …zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku wynajem lokali nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.251.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców …mieszkalnych na rzecz najemców w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców mieszkania nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.308.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku …zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
dotacje finanse nieruchomości
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.185.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541) …z dn 26.04.2016 wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541) bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, 2). Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przyjęte przez Zgromadzenie Związku w dniu 23 grudnia […] odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-18 11:00 12:55 W sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-12-21 14:30 14:45 W sprawie […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami; Opinia Komisji do projektów uchwał 2016-03-21 11:00 13:15 w sprawie wyrażenia zgody […] na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i […] wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr…
4. Komisja Rewizyjna …oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-09-28 9:00 10:25 Przyjęcie protokołu z kontroli inwestycji skatepark; Rozpatrzenie skargi wniesionej […] Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.; Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność