5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać

jk
2017-12-15

We wtorek 19 grudnia Rada Miasta uchwali budżet na rok 2018. W udostępnionym projekcie budżetu oprócz dokładnego rozbicia planowanych dochodów i wydatków możemy znaleźć również szczegółową informację na temat przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku inwestycji. Co powinien wiedzieć na temat tego dokumentu każdy Ełczanin i Ełczanka?

1.Dochody miasta wrosły o 5 815 558 zł w stosunku do roku poprzedniego.

2.Wydatki wrosły o 14 622 545 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Jak czytam w dokumencie:
Wzrost wydatków w 2018 r. to zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji.

3.Deficyt budżetowy  w wysokości 23 773 634 pokrywamy w większej części kredytami (21 500 000) a pozostałą kwotę wolnymi środkami z lat ubiegłych (7 273 634 zł).

4.Wskaźnik samofinansowania[1]  wynosi 0,6251

Oznacza to, że z dochodów własnych samorząd finansuje 62,51% budżetu.

Wskaźnik ten obrazuje własny potencjał finansowy, który może być wykorzystany w procesie finansowania inwestycji. Pokazuje on w jakim stopniu samorząd jest niezależny finansowo od dotacji zewnętrznych.  

5.Dochody i wydatki miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 4381,95 zł oraz 4771,68 zł

Dla porównania w 2015 roku miasto:

-  o najniższych dochodach i wydatkach budżetu na 1 mieszkańca w naszym województwie to Elbląg  odpowiednio 4467,04 oraz 4499,84 zł[2].

- o najwyższych dochodach i wydatkach budżetu na 1 mieszkańca w naszym województwie to Olsztyn odpowiednio 6932,95 zł oraz 7736,10 zł[3].

Cały dokument można znależć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/24138_1285.2017.pdf

 

[1] Udział nadwyżki operacyjnej oraz  dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych gminy. ŻRÓDŁO: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6146149/I-II+_Wsk+2014-2016_opis.pdf

[2]ŻRÓDŁO: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-o-najnizszych-wydatkach-budzetow-na-1-mieszkanca/

[3]ŻRÓDŁO: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-o-najwyzszych-wydatkach-budzetow-na-1-mieszkanca/

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.