Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 54
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2014 …II.9.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2014 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 …współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 …II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.24.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …III.24.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.35.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …IV.35.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.50.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …V.50.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.62.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015, …VI.62.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015, budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.67.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia …Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia sprawozdanie finansowe budżet finanse kredyty, dochody […] sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet finanse
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.70.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …VII.70.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.77.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 …VIII.77.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych zadań zleconych […] i przyjęcie protokołu w kontroli ECK 10:40 2015-04-23 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 10:40 2015-01-19 9:00 9:35 1). Rozpoczęcie kontroli w […] w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012 2015-05-07 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i […] jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu. 2014-12-03 14:10 14:15 wybór Przewodniczącego Komisji […] budżet 2015, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2027, opinia Komisji nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości […] Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r. 4). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] projektów uchwał 15:20 2015-05-20 14:00 14:45 Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 2). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych wykonanych w okresie wakacyjnym; Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-10-21 14:00 14:50 Analiza wysokości…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna […] Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał […] letniego. 3).Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. 4). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami. 2014-12-08 14:00 Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna […] działalność szpitala „Pro-Medica” 2).Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka. 3). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 4). Opinia Komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku…
7. Komisja Budżetu …Komisja Budżetu
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 …faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 We wtorek 19 grudnia Rada Miasta uchwali budżet na rok 2018. W udostępnionym projekcie budżetu oprócz dokładnego rozbicia planowanych dochod […] zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach […] wynosi 0,6251 Oznacza to, że z dochodów własnych samorząd finansuje 62,51% budżetu. Wskaźnik ten obrazuje własny potencjał finansowy, który może być wykorzystany w procesie finansowania inwestycji. Pokazuje on w…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …powinna być monitorowana oraz w jaki sposób? 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny?   Radny Dariusz Cezary Dracewicz  Okręg: 2 ,  Klub Radnych "Łączy nas Ełk […] wykładać żadnych funduszy na nie mieszkańców miasta. 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest dobry rozwiązaniem ale dot. małych działań w skali miasta Ełk. dot. pewnego obszaru […] pieniędzy. Ten proces,  umożliwia mieszkańcom dyskusję i w miarę bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.   Radny Robert Klimowicz  Okręg: 10 ,  Klub…
3. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017 wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia…
4. Półmetek kadencji: debata 2016-09-27 …stacja@adelfi.pl. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja finansowanego z budżetu Miasta Ełku. Na wszelkie pytania związane z debatą odpowiada Joanna Kłunejko, Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja…
5. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …źniejszych losów zrealizowanych projektów. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać przez cały rok, budżet przewidziany na inicjatywy lokalne jest jednak ograniczony. Na co w ubiegłym i bieżącym roku wydane zostały pieniądze z…
6. Jak zawiadamia się o sesji nadzwyczajnej? 2018-08-27 …ra z podjętych przez Radę uchwał była tak pilna, że zwołano dla niej sesję nadzwyczajną: zmiana w budżecie czy emisja obligacji komunalnych? Nie dowiemy się jak głosowali na tej sesji radni, wszakże głosowanie do końca […] Ełk 2 sierpnia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ełku, która dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2018 rok oraz emisji obligacji komunalnych w 2018 roku. O planowanej sesji BIP poinformował ok…
7. Dotacje na remonty i prace konserwatorskie dostępne 2018-11-02 …opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm). Dotacja z budżetu Miasta Ełku może pokryć maksymalnie 50% wartości wykonanych prac. Dofinansowanie można otrzymać na: sporządzenie ekspertyz technicznych i…
8. 10.12.18. Komisja Budżetu oraz Infrastruktury i Rozw Gosp RM Ełku SESJA II 2018-12-14 …Komisja Budżetu oraz Infrastruktury i Rozw Gosp RM Ełku SESJA II Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją II Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU << Część…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników