Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 54 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2017-07-20
Uchwała nr XXXIV.341.17 Rady Miasta Ełku z dn 20.07.2017 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 …Ełku na lata 2017-2027 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.62.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015, …VI.62.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2015, budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.193.16 Rady Miasta Ełk z dn 25.05.2016 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XIX.193.16 Rady Miasta Ełk z dn 25.05.2016 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 …współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.148.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 …XIV.148.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 zmiany w budżecie miasta Ełku na rok 2016 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.245.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok XXIII.245.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na […] rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.365.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 …Ełku na lata 2017-2027 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.424.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — Wieloletnia Prognoza Finansowa …dn 27.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 Wieloletnia Prognoza Finansowa budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 …II.19.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 uchwalenie budżetu miasta Ełku na rok 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.170.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — zmiany w budżecie miasta na 2016 r. …XVI.170.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 zmiany w budżecie miasta na 2016 r. budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem os. z niepełnosprawnościami. 2014-12-08 14:00 Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna […] działalność szpitala „Pro-Medica” 2).Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka. 3). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 4). Opinia Komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia; udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; uchwalenia Statutu Miasta Ełku…
2. Komisja Rewizyjna …Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: * kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta, * opiniowanie wykonania budżetu, * występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi, * wykonywanie innych zadań zleconych […] i przyjęcie protokołu w kontroli ECK 10:40 2015-04-23 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 10:40 2015-01-19 9:00 9:35 1). Rozpoczęcie kontroli w […] w kino", 2). Rozpatrzenie skargi na uchwałę XVII/151/2012 2015-05-07 10:00 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za rok 2014 w związku z…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia do projektu uchwały nt. wywłaszczonej nieruchomości […] Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r. 4). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich; Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Kapitule ds. Stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok, Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: turystyka oraz kultura fizyczna […] Ełckiego Programu Współpracy Samorządu Miasta Ełku z sektorem pozarządowym w roku 2014. 2). Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok w dziale kultura fizyczna i turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał […] letniego. 3).Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej. 4). Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał…
5. Komisja Oświaty i Kultury …Komisja Oświaty i Kultury 2014-12-11 13:30 Dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie: oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15:10 2014-12-17 14:00 Opinia […] projektów uchwał 15:20 2015-05-20 14:00 14:45 Opinia Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok. 2). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych wykonanych w okresie wakacyjnym; Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-10-21 14:00 14:50 Analiza wysokości…
6. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i […] jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz współdziałania z innymi podmiotami, *gromadzenie opinii pozostałych komisji i radnych na temat przygotowywanego budżetu. 2014-12-03 14:10 14:15 wybór Przewodniczącego Komisji […] budżet 2015, wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2027, opinia Komisji nt. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 …faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 We wtorek 19 grudnia Rada Miasta uchwali budżet na rok 2018. W udostępnionym projekcie budżetu oprócz dokładnego rozbicia planowanych dochod […] zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach […] wynosi 0,6251 Oznacza to, że z dochodów własnych samorząd finansuje 62,51% budżetu. Wskaźnik ten obrazuje własny potencjał finansowy, który może być wykorzystany w procesie finansowania inwestycji. Pokazuje on w…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …powinna być monitorowana oraz w jaki sposób? 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny?   Radny Dariusz Cezary Dracewicz  Okręg: 2 ,  Klub Radnych "Łączy nas Ełk […] wykładać żadnych funduszy na nie mieszkańców miasta. 9. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny? Budżet partycypacyjny jest dobry rozwiązaniem ale dot. małych działań w skali miasta Ełk. dot. pewnego obszaru […] pieniędzy. Ten proces,  umożliwia mieszkańcom dyskusję i w miarę bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.   Radny Robert Klimowicz  Okręg: 10 ,  Klub…
3. Półmetek kadencji: debata 2016-09-27 …stacja@adelfi.pl. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach Ełckiego Centrum Obywatelskiego Stacja finansowanego z budżetu Miasta Ełku. Na wszelkie pytania związane z debatą odpowiada Joanna Kłunejko, Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja…
4. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017 wraz z autopoprawką – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników