Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.66.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk szkoła obwody granice obwodów wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy […] związane z wyborami szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły wybory
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.73.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk gimnazjum obwody szkoła wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły wybory
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.142.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 — Nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku …XIII.142.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 Nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku gimnazjum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.158.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …XIV.158.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia […] spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.159.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium gimnazjum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.199.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku …XIX.199.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.205.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk …Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk stypendia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21742 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad…
dotacje dzieci przedszkola
9. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.299.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego …w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego XXVII.299.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci i granic […] obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata szkoły
10. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXVIII.307.17 Rady Miasta Ełku z dn […] w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym […] dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea dotacje…
dotacje dzieci przedszkola szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Ełku do roku 2016, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Opinie komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu […] Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu […] Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w […] Ełku wraz z posterunkiem rewizji. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 2017-02-24 11:00 Studium komunikacji miasta Ełku - prezentacja…
3. Komisja Oświaty i Kultury …w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych […] na rozwój edukacji, 4). Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał 14:50 2015-03-25 14:00 Opinia do wniosku grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt […] Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku” w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Informacja na temat średnich wynagrodzeń…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych - za 2014 rok, 2). Gimnastyka korekcyjna w szkołach, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał 15:00 2015-03-26 13:45 1). Informacja dotycząca funkcjonowania […] Szkoły Sportowej w Ełku, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z różnych programów miejskich, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał […] Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-20 13:45 14:25 Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych […] Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w sprawie przyjęcia […] budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …lnie z mieszkańcami „przywrócić normalność” przy Wojska Polskiego 60. Dzieci chodzące do Szkoły Podstawowej nr 4 nie muszą już chodzić w błocie, bo brakowało tam chodnika, z kolei mieszkańcy wieżowca zyskali […] funkcjonować będzie również podstawówka. Praktycznie w każdej części miasta funkcjonują z powodzeniem przychodnie, szkoły, coraz więcej domów na osiedlach domków jednorodzinnych podłącza się do sieci miejskich […] hali warto ten obiekt ponownie udostępnić sportowcom. Jeśli nie bokserom Mazura, bo ci korzystają z sal w Szkole Podstawowej nr 2, to może innym klubom? 5. Czy Pana/Pani zdaniem w Ełku sprawdziłby się budżet obywatelski/partycypacyjny…
2. 13.03.18. Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury 2018-03-13 …Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLII Nagranie znajduje się pod linkiem: bc Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku…
3. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach – za było 22 radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie szczeg…
4. 23.04.18. Komisja Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego RM Ełku 2018-07-01 …TU << Część 2 >> TU << m.c. Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku…
5. 18.04.18. Komisja Sportu i rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku 2018-07-01 …Część 2 >> TU << m.c. Historyczka (źródło Wikimedia Commons) Ełk - budynek mieszkalno handlowy, obecnie szkoła muzyczna…
6. 21.06.18. Komisja Sportu i Rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku 2018-07-03 …Część 3 >> TU << m.c. Historyczka (źródło Wikimedia Commons) Ełk - budynek mieszkalno handlowy, obecnie szkoła muzyczna…
7. 25.05.18. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ełku (SESJA XLV) 2018-07-02 …TU << Część 3 >> TU << m.c. Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku…
8. 20.06.18. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 2018-07-03 …TU << Część 3 >> TU << m.c. Zim100 (źródło Wikimedia Commons) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku…
9. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …w Murale na Kilińskiego 7 500 7 526.7.2017 Grupa mieszkańców/UKS „Konieczki” Zielona szkoła przy SP 9 w Ełku 30 000  Czy braliście udział w wydarzeniach lub korzystaliście z infrastruktury finansowanych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Robert Klimowicz
Likwidacja Poradni Medycyny Sportowej
2017-03-28 …Likwidacja Poradni Medycyny Sportowej Zapytanie Radnego ws likwidacji Poradnia Medycyny Sportowej: gdzie uczniowie Zespołu Szkół Sportowych nr 6 w razie kontuzji będą mogli szukać pomocy…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Rozbudowa SP 5
2018-01-23 …zapytanie 2018-01-23 Analiza potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5 Rozbudowa SP 5 Czy jest już wykonana analiza potrzeby rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5? Na tym osiedlu zostały sprzedane kolejne działki dla dewelopera, który […] będzie realizował budownictwo wielorodzinne i rozbudowa szkoły jest niezbędna. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – chcemy wcześniej spotkać się z Dyrektorem szkoły i omówić analizę potrzeb. Ostateczna decyzja zapadnie do końca tego tygodnia lub na…
3.
Robert Klimowicz
Wszawica wśród dzieci
2018-01-23 …wszawicy wśród dzieci? Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – okresowo taki problem się pojawia, ale szybko w szkołach i przedszkolach sobie z tym radzimy. Są higienistki, które od razu zajmują się problemem…
4.
Ireneusz Dzienisiewicz
Rozbudowa SP 5
2018-02-26 …Proponuje przewidzieć np. jakąś dobudówkę. Zastępca Prezydenta Miasta A. Urbański odpowiadając poinformował, że dokonaliśmy analizy demograficznej potrzeb szkoły i na dzień dzisiejszy to około 14-15 sal lekcyjnych brakuje. Ponadto chcielibyśmy aby powstało kilka oddziałów…
5.
Tomasz Rafał Kłoczko
Nazwa SP nr 2 przy ul. Małekich
2018-02-21 …Nazwa SP nr 2 przy ul. Małekich Nazwa SP nr 2 przy ul. Małekich Poruszył sprawę nazwy Szkoły Podstawowej nr 2. Obecna nazwa to Szkoła Podstawowa nr 3 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki. Rada Rodziców […] w sprawie obecnej nazwy SP 2 i zasugerował zmianę w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Inicjatywa jest w ramach szkoły, jeśli chodzi o nową nazwę…
6.
Joanna Porucznik
Etaty nauczycielskie
2018-02-21 …likwidacji gimnazjów. Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na bieżąco są prowadzone rozmowy pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów. Musimy poczekać na arkusze organizacyjne. w tym roku szkolnym nie powinno być problemów…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników