Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.73.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk gimnazjum obwody szkoła wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły wybory
2. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Projekt uchwały nr 21742 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dotacje dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad…
dotacje dzieci przedszkola
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.66.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk …Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk szkoła obwody granice obwodów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wybory głównie granice…
szkoły wybory
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.158.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium …XIV.158.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 określenie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia […] spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.199.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku …XIX.199.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku szkoła szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.367.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — udzielenie pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach …w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont szkoły podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont szkoły podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach pomoc finansowa XXXVII.367.17 […] Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach udzielenie pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w […] nawałnicach dotacje szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje szkoły
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.361.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — nadanie statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku …w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku XXXVI.361.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 nadanie statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku nadanie statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Ełku oświata nauczyciele…
oświata
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.142.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 — Nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku …XIII.142.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 Nadanie imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku gimnazjum szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.310.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r reforma XXVIII.310.17 Rady Miasta Ełku z […] dn 28.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r oświata nauczyciele, oświata, edukacja […] stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-12-20
Uchwała nr XXV.271.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 — w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania XXV.271.16 Rady Miasta Ełku z dn 20.12.2016 w sprawie ustalenia trybu […] udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Uchwała RIO stwierdzenie nieważności Uchwały nr XXV.271.16 dotacje przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dotacje przedszkola szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych […] Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023; w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania; w sprawie przyjęcia […] budżecie miasta Ełku na rok 2017; w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie uszkodzonej w nawałnicach; w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia…
2. Komisja Sportu i Rekreacji …Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych - za 2014 rok, 2). Gimnastyka korekcyjna w szkołach, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał 15:00 2015-03-26 13:45 1). Informacja dotycząca funkcjonowania […] Szkoły Sportowej w Ełku, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z różnych programów miejskich, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał […] Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-08-20 13:45 14:25 Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Ełku do roku 2016, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Opinie komisji do projektów uchwał […] zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu […] Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w…
4. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …zatwierdzenia regulaminu jej działania; w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.; w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku; w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu […] Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w […] Ełku wraz z posterunkiem rewizji. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 2017-02-24 11:00 Studium komunikacji miasta Ełku - prezentacja…
5. Komisja Oświaty i Kultury …w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, 3). Finansowanie działań oświatowych. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych […] na rozwój edukacji, 4). Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli, 5). Opinia Komisji do projektów uchwał 14:50 2015-03-25 14:00 Opinia do wniosku grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt […] Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku” w ramach inicjatywy lokalnej, 2). Kalendarz imprez i przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Informacja na temat średnich wynagrodzeń…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników