18.04.18. Komisja Sportu i rekreacji oraz Oświaty i Kultury RM Ełku

m.c.
2018-07-01

Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLIV

Ełk — budynek mieszkalno handlowy, obecnie szkoła muzyczna, fot. Historyczka (źródło Wikimedia Commons)

Nagranie znajduje się pod linkiem:

Część 1 >>TU<<

Część 2 >>TU<<