Aktywna Radna, Aktywny Radny

jk
2018-01-09

Koniec roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom, przygotowaliśmy więc dla Was zestawienie aktywności radnych w roku 2017.

Co to znaczy aktywna radna lub aktywny radny?

Ranking oparliśmy na obiektywnych danych[1] takich jak praca i obecności podczas komisji oraz udział  w sesjach i głosowaniach. Przyglądaliśmy się również możliwościom kontaktu mieszkańców Ełku ze swoimi reprezentantami, czyli dostępnym formom kontaktu[2] oraz reakcją na naszą próbę komunikacji z decydentem[3]. Ważnym aspektem analizy jest też inicjatywa uchwałodawcza, czyli wyjście przez polityków z propozycją zmiany lub uchwalenia nowego prawa. Sprawdziliśmy również zainteresowanie radnych sprawami poruszanymi na obradach, a więc ich interpelacje, wnioski i zapytania. Braliśmy pod uwagę także dodatkowe obowiązki związane z pełnionymi funkcjami Przewodniczących i Wiceprzewodniczących zarówno Rady Miasta, jak i poszczególnych komisji. Przedstawione zestawienie nie wyczerpuje wszystkich obszarów aktywności radnych i jest zaproszeniem do dyskusji o roli radnych w naszej ełckiej społeczności lokalnej.

Za co przyznawaliśmy punkty?

  1. Obecność na sesjach.

W 2017 roku odbyło się 12 sesji.  Ze względu na niedostępność protokołu z ostatniego grudniowego posiedzenia (będzie dostępny dopiero po przyjęciu go na sesji styczniowej), braliśmy pod uwagę w naszym zestawieniu 11 z nich. Obecność na sesji jest obowiązkiem radnego i radnej oraz warunkiem otrzymania diety za miesiąc, w którym sesja się odbywa. W serwisie Mam Prawo Wiedzieć rejestrujemy obecności na każdym z głosowań nad uchwałą osobno ( w 2017 roku było ich 103). Reprezentantom bowiem zdarza się spóźnić lub opuścić posiedzenie wcześniej, a czasem również wyjść w trakcie i wrócić. Protokoły z sesji zawierają wciąż tylko zbiorcze wyniki głosowań, bez informacji jak głosują konkretne osoby. U nas znajdziecie pełne imienne wyniki głosowań. Możecie sprawdzić obecności i sposób głosowania Waszego reprezentanta, korzystając z filtrowania wyników w ich profilu.

Przyznawaliśmy 1 pkt za obecność na wszystkich sesjach oraz nie więcej niż 1 nieobecność, 0 pkt za 2 nieobecności, a za 3 i więcej nieobecności 1 pkt ujemny ( -1).

  1. Członkostwo w komisjach.

Każdy radny i radna ma obowiązek pracy w przynajmniej 2 komisjach. Comiesięczny udział w posiedzeniach 2 wybranych komisji jest obowiązkiem radnej i radnego, i warunkiem koniecznym do otrzymania diety za bieżący miesiąc. Niektórzy radni i radne zgłaszają się dobrowolnie do prac w więcej niż 2 komisjach. Wtedy obecność w obradach „nadprogramowych” komisji również staje się ich obowiązkiem, choć nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu diety. Informacje o członkostwie w komisjach pozyskiwaliśmy z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

Przyznawaliśmy 1 pkt za pracę w 2 komisjach, 2 pkt za pracę w więcej niż 2 komisjach oraz 3 pkt za pracę we wszystkich 6 komisjach.

  1. Obecność na komisjach.

Zgłoszenie do pracy w komisji to jedno, a regularne uczestnictwo w posiedzeniach to drugie. Mimo dobrowolności udziału w obradach w więcej niż 2 wybranych komisjach, są wśród decydentów osoby, które zgłaszają się do prac, a następnie uczestniczą w obradach nieregularnie lub bardzo rzadko.

Komisje w 2017 roku (bez uwzględnienia obrad z grudnia, z posiedzeń których nie ma protokołów) spotykały się odpowiednio: Budżetowa 7 razy, Mienia i Porządku Publicznego 6 razy, połączone Komisje Budżetowa i Mienia – 3 razy, Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 6 razy, Oświaty i Kultury 8 razy, połączone Kultury i Sportu 4  razy, Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 10 razy, Rewizyjna 7 razy. Informacje o obecnościach Radnych pozyskiwaliśmy z protokołów z komisji, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

Przyznawaliśmy 1 pkt za nie więcej niż 2 nieobecności na wszystkich zadeklarowanych komisjach łącznie, 0 pkt za 3 lub 4 nieobecności, za 5 do 25 nieobecności 1 pkt ujemny (-1), 26 i więcej nieobecności 2 pkt ujemne (-2).

  1. Formy kontaktu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym[4] „Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami”. Każdy radny i radna powinien posiadać przynajmniej jeden niezawodny kanał komunikacji z mieszkańcami. Podczas zeszłorocznej debaty dowiedzieliśmy się, że większość radnych nie używa oficjalnych urzędowych adresów mailowych, uzupełniliśmy więc ich profile MPW o dodatkowe, wskazane przez nich formy kontaktu. Informację o formach kontaktu z radnymi pozyskiwaliśmy podczas debat oraz na osobne zapytanie.

Przyznawaliśmy 1 pkt za przynajmniej 1 formę kontaktu, 2 pkt za więcej niż 1 formę kontaktu oraz 3 pkt jeśli wśród wskazanych form komunikowania się z przedstawicielem jest stały dedykowany mieszkańcom dyżur. Ponieważ wszyscy radni ełccy posługują się pocztą elektroniczną, każdego roku sprawdzamy drożność tego kanału wysyłając zapytanie. Jeśli jedyną wskazaną formą kontaktu z radnym lub radną jest email, a nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie, taki decydent lub decydentka otrzymuje 1 pkt ujemny (-1).

  1. Inicjatywa uchwałodawcza.

Pomysł radnego lub radnej na zmianę prawa miejscowego, który zostaje przedłożony pod głosowanie Rady Miasta w formie projektu uchwały. Doceniamy taką inicjatywę niezależnie od tego czy taki projekt zostaje przyjęty przez Radę, czy odrzucony. Informacje o podjętej inicjatywie uchwałodawczej pozyskiwaliśmy od samych radnych.

Przyznajemy 2 pkt za podjęcie przez radną lub radnego tej dodatkowej inicjatywy, 3 pkt natomiast za 4 i więcej złożonych projektów uchwał.

  1. Interpelacje, wnioski, zapytania.

Aktywność radnych w zakresie pozyskiwania dodatkowych informacji na prośbę mieszkańców o planach i proponowanych zmianach w prawie, a także postulaty ws. decyzji Zarządu Miasta Ełku. Informacje pozyskujemy z protokołów sesji Rady Miasta.

Przyznawaliśmy 1 pkt za tego typu aktywność.

  1. Inne.

Dodatkowo radni i radne mieli możliwość zyskania lub stracenia punktów za:

-  100% obecności (na wszystkich sesjach oraz komisjach, do których prac się zgłosili) przyznawaliśmy 1pkt

-  dodatkowe funkcje pełnione przez radnego lub radną, z którymi wiążą się obowiązki: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady (PR i WR), Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji (P i W) przyznawaliśmy 1pkt

-  GN czyli głos nieoddany rejestrujemy kiedy podczas sesji Rady Miasta reprezentant lub reprezentantka jest obecny/ a (złożył/a podpis na liście), a podczas jednostkowego głosowania nad konkretną uchwałą opuszcza salę obrad, tym samym nie wybierając żadnej z opcji: za, przeciw, wstrzymał się. W protokołach z obrad sesji i komisji można wtedy zaobserwować mniejszą liczbę oddanych głosów niż jest radnych na liście obecności. W serwisie Mam Prawo Wiedzieć możecie korzystając z wyszukiwarki sprawdzić osobowo, czy Wasz reprezentant ma na koncie głos nieoddany. Za GN przyznawaliśmy 1 pkt ujemny (-1).

 

AKTYWNOŚĆ RADNYCH MIASTA EŁKU W 2017 ROKU

Nazwisko radnej/ radnego

Obecność na sesjach

Członkostwo w komisjach

Nieobecności na komisjach

Interpelacje/

zapytania/

wnioski

Inicjatywa

Dodatkowe formy kontaktu

Inne

Wynik

Ewa Awramik

11/12 = 1 pkt

2= 1 pkt

0 = 1pkt

0 = 0 pkt

Nie  = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

P = 1pkt

3 pkt

Tomasz Dawidowski

11/12 = 1 pkt

3= 2 pkt

B – 5, M- 1 = -1pkt

0 = 0 pkt

Brak info  = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

brak

1 pkt

Dariusz Dracewicz

9/12 = -1 pkt

2= 1 pkt

M – 2, KS – 2 = 0 pkt

2= 1pkt

Tak = 2 pkt

fb, email= 2 pkt

brak

5 pkt

Ireneusz Dzienisiewicz

11/12 = 1 pkt

3= 2 pkt

BM – 1, KS – 1 = 1 pkt

1= 1pkt

Tak  = 2 pkt

fb, tel, email = 2pkt

P = 1pkt

10 pkt

Jan Gróndwald

12/12

= 1 pkt

3= 2 pkt

S – 5, KS – 4 = -1pkt

0 = 0 pkt

Brak info  = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

brak

1 pkt

Piotr Karpienia

12/12 = 1 pkt

2= 1 pkt

K- 1, KS – 1, Z — 1= 0 pkt

0 = 0 pkt

Nie = 0 pkt

fb, email= 2pkt

W = 1pkt

5 pkt

Nikodem Kemicer

11/12 = 1 pkt

6 = 3pkt

R – 1, K- 1= 1pkt

3 = 1 pkt

Tak = 2 pkt

dyżur, fb, tel, email = 3pkt

W= 1pkt

12 pkt

Robert Klimowicz

12/12= 1 pkt

3= 2 pkt

0= 1pkt

1 = 1 pkt

Tak > 4 = 3 pkt

strona www, gazeta,

fb, email= 2pkt

W, 100% obecności= 2 pkt

12 pkt

Tomasz Kłoczko

12/12= 1 pkt

5= 2 pkt

B – 1, M – 2 = 0 pkt

0 = 0 pkt

Brak info  = 0 pkt

tel, email, adres= 2pkt

brak

5 pkt

Andrzej Koc

12/12= 1 pkt

3 = 2 pkt

B – 8 = -1pkt

0 = 0 pkt

Nie = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

P= 1pkt

2 pkt

Wojciech

Kwiatkowski

12/12= 1 pkt

2= 1 pkt

0= 1pkt

1 = 1 pkt

Nie = 0 pkt

email, tel = 2pkt

P= 1pkt

7 pkt

Irena Markowska

12/12= 1 pkt

2= 1 pkt

K- 1= 1pkt

1 = 1 pkt

Brak info  = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

P, GN= 0pkt

3 pkt

Paweł Odolecki

10/12= 0 pkt

2= 1 pkt

B – 1, M-1= 1pkt

0 = 0 pkt

Nie = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

WR= 1pkt

2 pkt

Joanna Porucznik

12/12= 1 pkt

2= 1 pkt

0= 1pkt

0 = 0 pkt

Nie = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

WR, 100% obecności GN = 1pkt

3 pkt

Tomasz Przekop

11/12= 1 pkt

2 = 1 pkt

BM – 2, M-1 = 0 pkt

1= 1 pkt

Nie = 0 pkt

Email= 1pkt

Nie, 2 GN= -1pkt

3 pkt

Marcin Przygodziński

12/12= 1 pkt

2= 1 pkt

K- 1, S – 1 = 1pkt

0 = 0 pkt

Nie = 0 pkt

email, oratorium= 2pkt

brak

5 pkt

Mirosław Sawczyński

11/12= 1 pkt

2 = 1 pkt

0 = 1pkt

1 = 1 pkt

Nie = 0 pkt

email, tel = 2pkt

brak

6 pkt

Jan Stradczuk

12/12= 1 pkt

3 = 2 pkt

M- 6 = -1pkt

1 = 1 pkt

Nie = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

P= 1pkt

3 pkt

Andrzej Surynt

 

12/12= 1 pkt

3 = 2 pkt

M- 3 = 0 pkt

0 = 0 pkt

Brak info  = 0 pkt

fb, email, kościół = 2 pkt

W= 1pkt

6 pkt

Michał Tyszkiewicz

10/12= 0 pkt

6 = 3pkt

R- 1, B – 1, K- 2, S- 1, Z- 2 = -1pkt

2 = 1 pkt

Nie = 0 pkt

email, brak odpowiedzi = -1 pkt

W= 1pkt

3 pkt

Dariusz Wasilewski

 

12/12= 1 pkt

3 = 2pkt

0 = 1pkt

0 = 0 pkt

Nie= 0 pkt

email, fb, tel = 2pkt

PR, 100% obecności = 2pkt

8 pkt

Krzysztof Wiloch

12/12 = 1pkt

3 = 2 pkt

M- 1, S – 7, KS – 4 = -1pkt

2 = 1pkt

Tak = 2 pkt

email, fb = 2 pkt

W, GN = 0 pkt

7 pkt

Bogusław Wisowaty

11/12 = 1pkt

5 = 2 pkt

B – 1, M- 2, K- 3, S – 2, Z- 1 = -1pkt

3 = 1 pkt

Tak = 2 pkt

email, tel, strona www, kościół; = 2 pkt

P, GN =  0 pkt

7 pkt

 

[1]Monitoring Mam Prawo Wiedzieć, protokoły komisji i sesji.  

[2] Formy zgłaszane przez radne i radnych na zapytanie oraz podczas debat obywatelskich.

[3] Wysyłka maili na wskazane konta mailowe 2 razy w roku.

[4] Art. 23.1.  Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 U S T AWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 

Komentarz powstał dzięki dofinansowaniu Fundacji Batorego.