Adelfi szuka współpracownika

jk
2017-10-18
Poszukujemy osób do współpracy przy organizacji spacerów badawczych czyli spotkań mieszkańców, aktywistów miejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni a także radnych i innych przedstawicieli władz. Każde z 6 spotkań ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców.

Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego będzie działało na rzecz większego zainteresowania mieszkańców działaniami miejskich radnych w Ełku. Oprócz comiesięcznego monitoringu sesji i komisji Rady Miasta, który ukazuje się w serwisie Ełk.mamprawowiedzieć.pl organizujemy szereg tematycznych spotkań mieszkańców z decydentami.

Od prowadzących spacer oczekujemy wiedzy w przynajmniej jednej z poniższych tematyk:

- jakości życia w mieście;

- historii Ełku, całego miasta lub jego części —  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni;

- architektury i gospodarki przestrzennej miasta;

- ekologii miasta.

 

Obowiązki prowadzącego spacer:

- przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu do spaceru w zakresie wybranej tematyki oraz przestrzeni;

- przygotowanie trasy spaceru oraz pełnienie funkcji przewodnika po trasie;

- współpracę z zespołem realizującym projekt w zakresie organizacji spaceru;

- sporządzenie raportu z przeprowadzonego spaceru zawierającego rekomendacje.

 

Proponujemy:

- współpracę przy ciekawym projekcie społecznym;

- wsparcie zespołu realizującego projekt;

- wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto ( wraz ze wszystkimi kosztami) za przeprowadzenie 1 spaceru.

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie krótkiej — maksymalnie 12 zdań — informacji o sobie, w kontekście prowadzenia spaceru badawczego na adres joanna.klunejko@adelfi.pl do dnia 25.10.2017 r. W sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Joanną Kłunejko, telefonicznie 668191437 lub mailowo.