Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska […] porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku …w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr […] XXIV.265.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku zmiana regulaminu utrzymania czystości XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie […] miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalność szpitala „Pro-Medica” 2016-04-25 14:00 15:40 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016l; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
2. Komisja Oświaty i Kultury …rok (informacja na piśmie) 2016-04-20 14:00 15:30 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 maja 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015, 3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2015 r. i dotyczących prac Komisji.; Przyjęcie planu pracy […] Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-12-17 13:45 14:50 Opinie do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji […] rok (informacja na piśmie) 2016-04-21 13:45 15:00 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
4. Komisja Budżetowa i Rozwoju …rok 2016; w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji […] spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 stycznia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 marca 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
5. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, * studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania […] komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu […] zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników