Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku …w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku XXIV.265.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku Roztrzygnięcie nadzorcze - stwierdzenie nieważności Uchwały nr […] XXIV.265.16 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku XXVI.288.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku porządek czystość, sprzątanie ulic odpady wywóz…
odpady porządek
3. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku …zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku zmiana regulaminu utrzymania czystości XXXV.348.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie […] miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …rok 2016; w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji […] spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 stycznia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 marca 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, * studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania […] komunalnej w tym wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu […] zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na…
3. Komisja Oświaty i Kultury …rok (informacja na piśmie) 2016-04-20 14:00 15:30 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] stanie mienia; w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku; w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 maja 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015, 3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2015 r. i dotyczących prac Komisji.; Przyjęcie planu pracy […] Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-12-17 13:45 14:50 Opinie do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. i dotyczących prac Komisji […] rok (informacja na piśmie) 2016-04-21 13:45 15:00 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …działalność szpitala „Pro-Medica” 2016-04-25 14:00 15:40 Opinia Komisji do projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 kwietnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016l; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r. i dotyczących prac Komisji […] Ełku na lata 2016-2027; w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2016 r. i dotyczących prac Komisji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Analiza Jawności — cz. 1 BIP Urzędu Miasta 2018-03-06 …Tak   Tak   Tak   Tak         7 dni przed sesją zamieszczany jest porządek obrad wraz informacją o dacie. Projekty uchwał zamieszczane są w zakładce „Akty prawne”, w r […] Czy zamieszczone są protokoły z posiedzeń komisji? Tak TaK   Tak   Tak Średnio 7 dni przed. Porządek obrad oraz projekty uchwał, średnio 5 dni przed.   Średnio 30 dni po posiedzeniu. 7.  Rady…
2. 26.03.18.Komisja Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego i Porządku 2018-04-03 …26.03.18.Komisja Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego i Porządku 2018-04-03 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLIII Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU…
3. Aktywna Radna, Aktywny Radny 2018-01-09 …posiedzeń których nie ma protokołów) spotykały się odpowiednio: Budżetowa 7 razy, Mienia i Porządku Publicznego 6 razy, połączone Komisje Budżetowa i Mienia – 3 razy, Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji…
4. Czy ełckim radnym zależy na jawności? 2018-05-01 …Usunięcie z miejsca obrad osoby nie będącej radnym, która swoim zachowaniem zakłóca porządek lub w inny sposób uchybia powadze sesji.       Ponowne głosowanie jest możliwe na wniosek […] radę.     Nagranie audio przechowywane do momentu przyjęcia protokołu. 3. Interpelacje, wnioski i zapytania. a) Czy porządek obrad sesji musi zawierać interpelacje radnych? b) Czy istnieje regulacja umożliwiająca składanie interpelacji przez radnych?   c…
5. Obrady Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 22.09.2017 2017-09-22 …Obrady Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 22.09.2017 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XXXVI. C zęść 1 >> TU << Część 2 >> TU << jk…
6. 24.11.2017 Obrady Komisji Mienia Komunlnego i Porządku Publicznego 2017-11-24 …Obrady Komisji Mienia Komunlnego i Porządku Publicznego 2017-11-24 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesja XXXVIII Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU << Część…
7. 15.12.2017 r. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 2017-12-19 …r. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 2017-12-19 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesja XXXIX   Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU << Część…
8. 23.02.18. Posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 2018-02-25 …Posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 2018-02-25 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLI Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU << Część…
9. 25.05.18. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego RM Ełku 2018-07-02 …Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego RM Ełku 2018-07-02 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLV Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU << Część…
10. 25.06.18. K. Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego i Porządku Publ RM 2018-07-03 …K. Budżetowa i Rozwoju oraz Mienia Komunalnego i Porządku Publ RM 2018-07-03 Zapraszamy do obejrzenia obrad Komisji Rady Miasta Ełku przed sesją XLVII Nagranie znajduje się pod linkiem: Część 1 >> TU…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników