Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka …VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka skarga skargi…
skargi
2. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” …XVI.177.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” Ełcka Karta Seniora pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
pomoc społeczna seniorzy
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.38.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności …sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności zasiłki pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia …w ośrodkach wsparcia w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy…
bezdomni niepełnosprawni opłaty pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" …projektu "Wsparcie ełckich rodzin" dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza organizacje pozarządowe pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
dzieci organizacje pozarządowe pomoc społeczna
6. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.165.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” …Ełku z dn 23.02.2016 W sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” wspieranie rodziny pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.254.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku …Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […] Ełku skarga pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin skargi…
pomoc społeczna skargi
8. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.217.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku …zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku pomoc finansowa pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.153.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania …oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania usługi opiekuńcze pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji […] Omówienie i dyskusja nad projektem budżetu miasta na rok 2015 w działach: ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. 15:40 2014-12-22 14:30 Opinie Komisji do projektów uchwał; Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania […] Opinie Komisji do projektow uchwał. 15:35 2015-04-27 14:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z…
2. Komisja Oświaty i Kultury …spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. 3). Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli. 4). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. 5). Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji do projektów uchwał 2015-09-23 14:00 15:20 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014; Inicjatywa lokalna grupy mieszkańców „Zajęcia muzyczne w przedszkolach […] Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-11-19 13:45 15:00 Prezentacja projektu…
3. Komisja Rewizyjna …Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku 2016-12-19 9:30 9.45 Propozycje do planu pracy komisji na 2017 rok. 2017-02-24 10:00 Rozpatrzenie skargi…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy; przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych; wychowawczych […] sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku…
5. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Opinia Komisji do projektów uchwał 14:30 2015-04-28 10:00 1). Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie […] prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 13:00 2017-04-24 11:00 12:48 Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016. Informacja o dochodach i wydatkach budżetu miasta Ełku za I kwartał […] miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja…
6. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2016 rok. Informacja […] przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku […] gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników