Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 …II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada…
partycypacja
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.120.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 …XI.120.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 organizacje pozarządowe organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.121.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Zmieniania uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku …z dn. 27.10.2015 Zmieniania uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Rada Pożytku Publicznego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów…
partycypacja
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.253.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 …w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 XXIII.253.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy […] samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego […] w roku 2017 program współpracy organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" …rodzin" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza organizacje pozarządowe…
dzieci organizacje pozarządowe pomoc społeczna
6. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.372.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi …w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 EPW […] XXXVII.372.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy […] samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi organizacje pozarządowe…
organizacje pozarządowe
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.381.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS …zmianę z AlterCIS w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS organizacje pozarządowe bezrobocie…
bezrobocie organizacje pozarządowe
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej za rok 2014, 4). Analiza […] rzecz najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta […] przez Gminę Miasto Ełk. 2017-02-27 10:00 Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i unieszkodliwiania odpadów, a także sprawy utrzymania czystości i porządku, * funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, utrzymania dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego […] rzecz najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta […] zmieniająca uchwałę w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 2017-11-24 10:00 Informacja…
3. Komisja Oświaty i Kultury …Gminę Miasto Ełk 2015-06-26 12:30 14:25 Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał […] w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta […] Struktura organizacyjna szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …do projektów uchwał 2015-06-25 12:30 14:25 Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego; Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży w szkołach i w mieście; Opinia Komisji do projektów uchwał […] złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 pt. „Znowu Sportowa”; Omówienie funkcjonowania „Programu współpracy Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Opinia Komisji do projektów uchwał […] w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …społecznej w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, * przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom […] rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014, 3). Opinie […] w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Analiza Jawności — cz. 1 BIP Urzędu Miasta 2018-03-06 …Sprawdziliśmy jaki dostęp do informacji mają mieszkańcy Miasta Ełku.   Zakres Odpowiedź Uwagi 1.  Skład i organizacja wewnętrzna rady ostatnich czterech kadencji a)  Podział rady na kluby, b)  Indywidualna przynależność klubowa poszczeg […] radnym odpowiedzi na interpelacje?   Nie     Nie     5.  Skład  i  organizacja  wewnętrzna  komisji  rady  ostatnich  czterech kadencji…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …rców)? Proszę o odniesienie do oficjalnych, istniejących rozwiązań takich jak granty ( poza konkursem ofert dla organizacji pozarządowych) czy grafiki udostępnień lokali.   6. Jaka jest strategia miasta wobec problemu „zawłaszczania” przestrzeni […] rców)? Proszę o odniesienie do oficjalnych, istniejących rozwiązań takich jak granty (poza konkursem ofert dla organizacji pozarządowych) czy grafiki udostępnień lokali. Podam konkretny przykład. W ramach inicjatywy obywatelskiej grupa nieformalna Podwórko…
3. Sesje w sieci 2017-11-03 …pod ocenę swoich działań. Od mieszkańców wymaga aktywności i zaangażowania w sprawy miasta. Dla lokalnej organizacje pozarządowej oznacza podjęcie się roli strażnika: szerzenia informacji i alarmowaniu o nieprawidłowościach. Jako Stowarzyszenie Adelfi będziemy mierzyć…
4. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …radnych ( Ireneusz Dzienisiewicz, Wojciech Kwiatkowski, Nikodem Kemicer, Piotr Karpienia) oraz autor projektu - Wojciech Grzybowski. Zmianom ulegnie m.in. organizacja ruchu na skrzyżowaniach, pojawią się ścieżki rowerowe i  miejsca parkingowe.  Wszystkie zmiany mają na celu…
5. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 Poszukujemy osób do współpracy przy organizacji spacerów badawczych czyli spotkań mieszkańców, aktywistów miejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni a także radnych i innych przedstawicieli władz. Każde z 6 spotkań […] trasy spaceru oraz pełnienie funkcji przewodnika po trasie; - współpracę z zespołem realizującym projekt w zakresie organizacji spaceru; - sporządzenie raportu z przeprowadzonego spaceru zawierającego rekomendacje.   Proponujemy: - współpracę przy ciekawym projekcie społecznym…
6. Jak wybrani zostaną stypendyści? 2017-09-19 …rej dotyczy program (np. związku twórców, przedstawicieli instytucji kultury, opiekuna artystycznego lub organizacji mogącej ocenić projekt stypendialny pod względem merytorycznym). Do tej pory rekomendacje nie były obligatoryjnym załącznikiem do wniosku. Przygotowany…
7. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – za było 23 radnych.   Zastępca…
8. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …oraz języka regionalnego; e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; f) promocji i organizacji wolontariatu; g) edukacji, oświaty i wychowania; h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; i) ochrony przyrody…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników