Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 …II.12.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 współpraca partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada…
partycypacja
2. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.120.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 …XI.120.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 organizacje pozarządowe organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.253.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 …w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 XXIII.253.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy […] samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego […] w roku 2017 program współpracy organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.305.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" …w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin organizacje pozarządowe dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci organizacje pozarządowe pomoc społeczna
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.372.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi …w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 EPW […] Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu […] miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.381.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS …z AlterCIS w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pt. Otwórz się na zmianę z AlterCIS organizacje pozarządowe bezrobocie…
bezrobocie organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …na lata 2014-2020, 3). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej za rok 2014, 4). Analiza dochodów […] najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej […] Gminę Miasto Ełk. 2017-02-27 10:00 Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …najemców; w sprawie nadania nazwy rondu; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej […] uchwałę w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 2017-11-24 10:00 Informacja dot […] granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn…
3. Komisja Oświaty i Kultury …budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej […] szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego […] zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017; przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018; udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …przez Uczniowski Klub Sportowy RONA 03 pt. „Znowu Sportowa”; Omówienie funkcjonowania „Programu współpracy Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Opinia Komisji do projektów uchwał […] budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku […] szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Organizacja wypoczynku letniego dzieci w szkołach i w mieście. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …w tym domów pomocy społecznej, domu dziecka, ośrodków rehabilitacyjnych i wychowawczych, * aktywizowania współpracy i zintegrowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Miasta w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, * przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologii […] Gminy Miasta Ełk, 2). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014, 3). Opinie Komisji do […] budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …debacie jak i tym nieobecnym, przesłaliśmy dodatkowe pytania. Na odpowiedzi czekalismy 2 tygodnie, udzieliło ich 5 radnych. Organizacją debaty zajmowała się Joanna Kłunejko tel. 87/737 72 43, mail:  stacja@adelfi.pl Radni obecni  na debacie […] w)? Proszę o odniesienie do oficjalnych, istniejących rozwiązań takich jak granty ( poza konkursem ofert dla organizacji pozarządowych) czy grafiki udostępnień lokali.   6. Jaka jest strategia miasta wobec problemu „zawłaszczania” przestrzeni publicznych przez […] w)? Proszę o odniesienie do oficjalnych, istniejących rozwiązań takich jak granty (poza konkursem ofert dla organizacji pozarządowych) czy grafiki udostępnień lokali. Podam konkretny przykład. W ramach inicjatywy obywatelskiej grupa nieformalna Podwórko chciała zorganizować…
2. Sesje w sieci 2017-11-03 …ocenę swoich działań. Od mieszkańców wymaga aktywności i zaangażowania w sprawy miasta. Dla lokalnej organizacje pozarządowej oznacza podjęcie się roli strażnika: szerzenia informacji i alarmowaniu o nieprawidłowościach. Jako Stowarzyszenie Adelfi będziemy mierzyć się…
3. XXXVII Sesja Rady Miasta — notatka 2017-10-24 …radnych. Przy podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 – za było 23 radnych.   Zastępca…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników