Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.359.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — opłaty od posiadania psów …uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów psy XXXVI.359.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania […] psów opłaty od posiadania psów opłaty zwierzęta…
opłaty zwierzęta
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-07-20
Projekt uchwały nr 23140 — w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno- wypoczynkowych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska […] opłaty
odpady opłaty
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wysokość stawek drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty
drogi opłaty
4. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów …XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów zwierzęta zwierzęta…
zwierzęta
5. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych …zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi […] nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zmiana opłat za gospodarowanie odpadami dla domków letniskowych oraz innych działek rekreacyjno-wypoczynkowych XXXV.349.17 Rady Miasta Ełku z dn […] zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi…
odpady opłaty
6. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.221.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości …XXI.221.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów Uchwała RIO o nieważności […] obowiązku zgłoszenia zmiany w posiadaniu psa w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta…
podatki zwierzęta
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały …VIII.79.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Wyrażenie zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały bonifikata nieruchomości głównie mieszkania…
nieruchomości
9. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno — wypoczynkowe …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości […] wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe XXVI.290.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz […] w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
10. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.134.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie opłaty targowej …XII.134.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 W sprawie opłaty targowej opłata targowa opłaty targowiska…
opłaty targowiska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …i rozpatrywanie spraw dotyczących: * budżetu miasta w zakresie planowania, wykonania oraz zmian, * spraw majątkowych miasta, podatków i opłat lokalnych, * programów gospodarczych, * przyjmowanie programów rozwoju, * planowanie i realizacja inwestycji, * ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, * partnerstw oraz […] i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt […] sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”; w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta […] Miasta Ełku; w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar […] lata 2017-2027; w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017; zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych. 2017-02-27 13:30 Wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy […] w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników