Sesja nr 10 z dnia 2015-09-29
Uchwalona
Uchwała nr X.105.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach