Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w […] budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska […] za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Sprawozdanie za 2014 r z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku […] Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie […] Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników