Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w […] budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta […] w obrębie osiedla Konieczki. 13:25 2018-09-24 11:00 14:15 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …dróg, ulic, placów, organizacji ruchu drogowego, nadawanie nazw placom i ulicom * funkcjonowania transportu zbiorowego, targowisk, cmentarza komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska […] za 2014 rok; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-06-26 11:00 13:45 Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Sprawozdanie za 2014 r z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku […] Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku Fundacji Ratujmy Życie; Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w…
3. Komisja Oświaty i Kultury …Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie […] Informacja Wydziału Edukacji dotycząca zadań i spraw podejmowanych przez Wydział - raz na kwartał. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna). Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie…
5. Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego …Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 5 faktów o budżecie Ełku, które każdy mieszkaniec powinnien znać 2017-12-15 …i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji. 3.Deficyt budżetowy  w wysokości 23 773 634 pokrywamy…
2. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac zabaw…
3. Trudne decyzje na ul. Wojska Polskiego 2017-11-13 …się ścieżki rowerowe i  miejsca parkingowe.  Wszystkie zmiany mają na celu zwiększenie przepustowości ulicy oraz bezpieczeństwa jej użytkowników, jak mówiła Halina Bender - naczelnik Zespołu Inwestycji Urzędu Miasta. Inwestycja stawia […] b niepełnosprawnych. Ważnym aspektem okazała się również potencjalna możliwość zawracania na trasie oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach. W aktualnej wersji projektu konieczna będzie wycinka ok. 300 drzew;  od 11 do 17% drzewostanu…
4. Mieszkańcy inicjują, urząd wspiera 2018-06-03 …h) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; i) ochrony przyrody, w tym zieleni; j) porządku i bezpieczeństwa publicznego W przypadku przedsięwzięć, które nie są w naturalny sposób dostępne dla wszystkich […] lnodostępny plac zabaw przy Parafii Ewangelicko-Metodystycznej 40 000 4 526.4.2017 Grupa mieszkańców Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku. Odgrodzenie placu zabaw od przyległego parkingu oraz…
5. Podsumowanie spaceru badawczego dotyczącego bezpieczeństwa w Centrum Ełku 2018-11-20 …Podsumowanie spaceru badawczego dotyczącego bezpieczeństwa w Centrum Ełku 2018-11-20 Kolejny Spacer badawczy w dniu 5 października dla mieszkańców Ełku zorganiiizowało Stowarzyszenie Adelfi. W godzinach wieczornych mieszkańcy Ełku przeszli trasą z potencjalnie…
6. Na czym stanęły plany przebudowy WP po spontanicznych konsultacjach? 2018-07-02 …przystanków autobusowych, - umiejscowienie wyjazdów z nieruchomości, - umiejscowienie przejść dla pieszych oraz poprawa ich bezpieczeństwa; - uwzględnienie osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb; - potencjalna możliwość zawracania na trasie. Drugiego ze spotkań…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników