Wyniki wyszukiwania dla tagu: zwierzęta

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.51.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku …V.51.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.105.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …X.105.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
3. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów …XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.152.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku …XIV.152.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku zwierzęta zwierzęta
zwierzęta
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-10-25
Uchwała nr XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.10.2016 — w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów …w posiadaniu psa w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta
podatki zwierzęta
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.285.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku …w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku XXVI.285.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi […] oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku zwierzęta
zwierzęta
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Uchwała nr XXXVI.359.17 Rady Miasta Ełku z dn 26.09.2017 — opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów opłaty od posiadania psów opłaty zwierzęta
opłaty zwierzęta
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych […] zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania […] zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku; w sprawie szczegółowego sposobu […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2018 roku; w sprawie ustalenia oprocentowania przy…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisji do projektow uchwał 15:20 2015-03-30 14:00 1). Informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt, 2). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z realizacji roznych programów ełckich, 3). Opinie Komisji do projektow uchwał […] Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie ustalenia kryteriów wraz…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników