Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.113.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.26.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” …Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.220.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” …z dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.132.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna” …r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.74.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.151.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — przystąpienie do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń …warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń mała architektura tablice reklamowe zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.300.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk — Matejki II" …Miasta Ełku z dn 28.02.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Matejki II" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.431.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” …przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.82.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” …dn. 30.06.2015 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-24 13:45 14:55 Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz […] w obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz…
2. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …lnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni,  która na chwilę obecną pełni rolę głównie parkingu. Jest to teren […] Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac…
3. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców. Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana […] jakości życia w mieście; - historii Ełku, całego miasta lub jego części -  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni; - architektury i gospodarki przestrzennej miasta; - ekologii miasta.   Obowiązki prowadzącego spacer: - przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu…
4. Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna 2018-05-10 …ze względu na zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników