Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.25.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE” …Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.26.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” …III.26.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” …IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Łukasiewicza II” …IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Łukasiewicza II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.55.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku …Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku zagospodarowanie przestrzenne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” …V.56.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.57.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” …V.57.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.74.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” …Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.75.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Piłsudskiego” …Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Piłsudskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.80.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty […] w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …najemców; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska”; w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”; w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”; w sprawie […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty […] roku 2020”. Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …Komisja Sportu i Rekreacji Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …w o zagospodarowaniu terenu podwórka wypłynęła od mieszkańców podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni […] Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …deweloperów ( np. Tuwima), na których brakuje przestrzeni na usługi publiczne. Czy Pana/Pani zdaniem samorząd powinien dbać o zabezpieczanie takich przestrzeni, a jeśli tak, to w jaki sposób Pan/Pani jako […] deweloperów ( np. Tuwima), na których brakuje przestrzeni na usługi publiczne. Czy Pana/Pani zdaniem samorząd powinien dbać o zabezpieczanie takich przestrzeni, a jeśli tak, to w jaki sposób Pan/Pani jako […] w obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na…
3. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców. Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana […] jakości życia w mieście; - historii Ełku, całego miasta lub jego części -  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni; - architektury i gospodarki przestrzennej miasta; - ekologii miasta.   Obowiązki prowadzącego spacer: - przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu…
4. Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna 2018-05-10 …ze względu na zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników