Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23651 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II” …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.352.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” …planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.55.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku …dn. 31.03.2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku zagospodarowanie przestrzenne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.150.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III” …przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.260.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” …Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” plan zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.113.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.203.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II” …dn 23.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 11 z dnia
2015-10-27
Uchwała nr XI.125.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.10.2015 — Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie” …Ełku z dn. 27.10.2015 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-12-22
Uchwała nr XIII.140.15 Rady Miasta Ełku z dn 22.12.2015 — Uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr VIII.82.15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” …zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-24 13:45 14:55 Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz […] w obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz…
2. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …lnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni,  która na chwilę obecną pełni rolę głównie parkingu. Jest to teren […] Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac…
3. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców. Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana […] jakości życia w mieście; - historii Ełku, całego miasta lub jego części -  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni; - architektury i gospodarki przestrzennej miasta; - ekologii miasta.   Obowiązki prowadzącego spacer: - przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu…
4. Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna 2018-05-10 …ze względu na zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników