Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-05-25
Uchwała nr XIX.196.16 Rady Miasta Ełku z dn 25.05.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.352.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” …planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.404.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę …sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę skargi zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
skargi zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk — osiedle Jeziorna III" …Ełk - osiedle Jeziorna III" w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk - osiedle Jeziorna III" zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 28 z dnia
2017-03-28
Uchwała nr XXVIII.309.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.03.2017 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza” …Ełku z dn 28.03.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.259.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska” …Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska” plan zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 43 (XLIII) z dnia
2018-03-27
Uchwała nr XLIII.431.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.03.2018 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” …przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.284.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.203.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II” …dn 23.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – LENPOL II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.80.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
2. Komisja Sportu i Rekreacji …rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-24 13:45 14:55 Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz […] w obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz…
2. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …lnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni,  która na chwilę obecną pełni rolę głównie parkingu. Jest to teren […] Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac…
3. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców. Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana […] jakości życia w mieście; - historii Ełku, całego miasta lub jego części -  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni; - architektury i gospodarki przestrzennej miasta; - ekologii miasta.   Obowiązki prowadzącego spacer: - przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników