Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.133.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk — Matejki II" …z dn. 24.11.2015 Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk - Matejki II" plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.260.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” …Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” plan zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-09-26
Projekt uchwały nr 23651 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II” …w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – BARANKI II” zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.57.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” …z dn. 31.03.2015 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 16 z dnia
2016-03-22
Uchwała nr XVI.172.16 Rady Miasta Ełku z dn 22.03.2016 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.204.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego” …z dn 23.06.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Piłsudskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-08-30
Uchwała nr XXI.219.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr IX.77.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych „EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK – KILIŃSKIEGO – TARGOWA”, „EŁK – SKLEJKI”, „EŁK – BARANKI” …ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK – KILIŃSKIEGO – TARGOWA”, „EŁK – SKLEJKI”, „EŁK – BARANKI” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.150.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III” …przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” …z dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.261.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”. …z dn 29.11.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”. plan zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Sportu i Rekreacji …rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-24 13:45 14:55 Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników