Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.25.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.26.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” …Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.40.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” …z dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.41.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Łukasiewicza II” …dn. 24.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Łukasiewicza II” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.55.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku …dn. 31.03.2015 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku zagospodarowanie przestrzenne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” …zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.57.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” …z dn. 31.03.2015 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.74.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.75.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Piłsudskiego” …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Piłsudskiego” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.80.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” …Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” miejscowy plan zagospodarowania zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: „Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2017. Opinia Komisji do projektów uchwał […] świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie odbierania odpadów komunalnych od…
3. Komisja Sportu i Rekreacji …rozwoju sportu w Ełku; Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-09-24 13:45 14:55 Projekt zagospodarowania nowej plaży miejskiej; Informacja na temat działań promocyjnych miasta za pierwsze półrocze (informacja na piśmie); Informacja o […] stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. "A pamiętacie jak tu kiedyś był sad jabłoniowy?" 2018-03-06 …lnoty mieszkaniowej. Spacer miał na celu poznanie opinii mieszkańców na temat oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzeni,  która na chwilę obecną pełni rolę głównie parkingu. Jest to teren […] Druga część spotkania miała formułę dyskusji prowadzonej przez moderatorkę. Uczestnicy omawiali podstawowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu, tj. bezpieczeństwo, funkcje i estetyka  podwórka, w szczególności zagadnienia takie jak: parking, plac…
2. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz […] w obecnej kadencji Rady Miasta tak zazwyczaj jest. Już na etapie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, czy też sprzedaży nieruchomości, tworzy się przestrzeń, z przeznaczeniem na usługi publiczne. Rolą radnego jest „pilnowanie” tematu na […] jest Ełk nieuniknione są konflikty o zasoby takie jak przestrzeń, finanse czy środowisko naturalne. Przykładem takich konfliktów jest spór o zagospodarowanie działki na Oś. Północ II między przedszkolem oraz…
3. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …ma na celu znalezienie pomysłu na zagospodarowanie konkretnego miejsca na osiedlu czy ulicy lub modyfikację przestrzeni, która już jest zagospodarowana tak aby spełniała potrzeby mieszkańców. Stowarzyszenie Adelfi w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana […] jakości życia w mieście; - historii Ełku, całego miasta lub jego części -  osiedla, ulicy w zakresie użytkowania przestrzeni; - architektury i gospodarki przestrzennej miasta; - ekologii miasta.   Obowiązki prowadzącego spacer: - przygotowanie  i prowadzenie teoretycznego wstępu…
4. Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna 2018-05-10 …ze względu na zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników