Podsumowanie spaceru badawczego o zieleni na Osiedlu Jeziorna

jk
2018-05-10

Mieszkańcy wolą spędzać czas w  "starej" części osiedla ze względu na zieleń. Uczestnicy spaceru badawczego zgłosili szereg uwag, uwzględnienie których w zagospodarowaniu przestrzeni, uczyni osiedle przyjemniejszym. Radni uczestniczący w spacerze zobowiązali się zadbać o uwzględnienie sugestii i wniosków zgłoszonych podczas spaceru, a spisanych w niniejszym podsumowaniu w swojej działalności w ramach mandatu. 

Spacer badawczy po Os. Jeziorna, fot. Agnieszka Olender

Zapraszamy do lektury podsumowania ze spotkania, którego celem było sprawdzenie ilości zieleni na terenie osiedla Jeziorna, infrastruktury rekreacyjnej oraz zebranie pomysłów mieszkańców na poprawę estetki otoczenia. Trasa spaceru biegła ulicą Jana Pawła II oraz była na bieżąco uzgadnia i modyfikowana zgodnie z sugestiami uczestników. Spotkanie prowadziła Agnieszka Olender.
Podsumowanie spaceru możecie znaleźć na http://adelfi.pl/zielona-jeziorna,2381.html

Spacer badawczy odbył się dzięki grantowi Fundacji im Stefana Batorego.