Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 22 z dnia
2016-09-13
Uchwała nr XXII.236.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja rewitalizacja…
rewitalizacja
2. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.369.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody pomniki pomniki i tablice upamiętniające środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pomniki środowisko tereny zielone
3. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.211.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody — drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526 …buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526 pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
środowisko tereny zielone
4. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.414.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — zmiana uchwały ws Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. zmiana uchwały ws Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko […] r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zmiana uchwały ws Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko […] środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.14.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017” …II.14.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017” ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.53.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przyjęcie „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …przyjęcie „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko strategia rozwoju współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-04-26
Uchwała nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.04.2016 — przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …Ełku z dn 26.04.2016 przyjęcie „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja rewitalizacja…
rewitalizacja
8. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gospodarka wodnościekowa woda i ścieki…
woda i ścieki
9. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.413.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko XLI.413.18 […] zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. zmiana uchwały ws „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rewitalizacja […] środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
rewitalizacja środowisko
10. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-07
Uchwała nr XVII.178.16 Rady Miasta Ełku z dn 07.04.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” tereny zielone tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …komunalnego, * bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej, * kreowania miejskiej polityki ekologicznej i zadań inwestycyjnych w ochronie środowiska. 2014-12-12 11:00 Raporty z konsultacji społecznych, dyskusja nt. budżetu miasta na 2015 rok, opinia […] r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta […] Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich […] Miasta Ełku; w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka nr 1541); w sprawie wyrażenia […] r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników