Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży […] półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata […] wybranych inwestycjach miejskich. 13:45 2017-09-22 11:00 Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez […] XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży […] półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
3. Komisja Rewizyjna …pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku 2016-01-15 10:00 10:17 Kontrola Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności 2016-03-23 10:00 10:30 Przyjęcie protokołu […] z kontroli Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności 2016-04-22 10:00 10:30 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok; rozpoczęcie kontroli realizacji wybranej inwestycji miejskiej
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników