Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-23
Uchwała nr II.11.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 — zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych …II.11.14 Rady Miasta Ełku z dn. 23.12.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych przystanki komunikacja miejska
komunikacja miejska
2. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.27.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk …sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk mieszkanie chronione Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
3. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku …Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku skarga skargi…
skargi
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.37.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok …IV.37.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych alkohol…
alkohol
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.47.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku …IV.47.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sport…
sport
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-02-24
Uchwała nr IV.48.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.02.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych …zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.63.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku …VI.63.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku targowisko opłaty targowiska…
opłaty targowiska
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr VI.65.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 — w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych …VI.65.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.04.2015 w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych przystanki komunikacja miejska
komunikacja miejska
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka …VIII.86.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 Rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka skarga skargi…
skargi
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.91.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych …VIII.91.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych przystanki komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku 2016-01-15 10:00 10:17 Kontrola Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności 2016-03-23 10:00 10:30 Przyjęcie protokołu […] z kontroli Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności 2016-04-22 10:00 10:30 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok; rozpoczęcie kontroli realizacji wybranej inwestycji miejskiej […] Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.; Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego 2016-08-26 10:00 10:26 Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego - ciąg dalszy…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez […] XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży […] półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez […] XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży […] półrocze 2016 roku; Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia; Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
4. Komisja Oświaty i Kultury …Potrzeby remontowe w obiektach szkół, przedszkoli, 5). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z realizacji rożnych programów miejskich, 6). Opinie komisji do projektów uchwał. 15:40 2015-04-22 14:00 Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego […] Informacja z działalności Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Ełku za rok szkolny 2015/2016; Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku […] zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 1. Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, 2. Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok. 14:50 2015-02-19 13:45 1). Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych - za 2014 rok, 2). Gimnastyka korekcyjna w szkołach […] i turystycznych na 2015 rok (informacja na piśmie), 3). Sprawozdania finansowe, merytoryczne oraz pozostałe z różnych programów miejskich, 4). Opinie Komisji do projektów uchwał. 15:10 2015-04-23 13:45 14:55 1). Omówienie […] turystyka. 3). Opinia Komisji do projektów uchwał 2015-05-21 13:45 14:55 1). Koncepcja działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2). Ocena przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego. 3).Omówienie spraw…
6. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: * kształtowania miejskiej polityki społecznej, * ochrony zdrowia i warunków sanitarnych, * funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i jednostek pomocy społecznej w tym domów […] potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 2016-02-22 13:30 13:45 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2016 rok; przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na […] prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. W jakim okręgu teraz jestem? — wybory samorządowe 2018 2018-03-19 …Zimowa, Złota, Zofii Nałkowskiej, Żelazna. 8 2 parki: Park Mikołaja Kopernika, Park Solidarności, place: Plac Katedralny, Plac Miejski, skwery: Skwer Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, Skwer Zesłańca Sybiru, ulice: 3-go Maja, A. Mickiewicza…
2. Czym różni się obecność od nieobecności radnych? 2017-03-23 …Czy jest do czego, oceńcie sami. Wspomniany wyżej Pan Marcin Przygodziński,  dopiero poznający nową rolę radnego miejskiego, uczy się złej praktyki obowiązującej w ełckiej radzie. Radni często podpisują się na liście znikając przed końcem…
3. Radni odpowiadają na pytania po debacie 2016-11-02 …Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych twórców)? Proszę o odniesienie do oficjalnych […] Jestem zdania, że na osiedlach nowo powstających, które z reguły są tzw. sypialniami miasta inwestowanie miejskich pieniędzy w tak małym /ściśniętym/ mieście jakim jest Ełk byłoby działaniem pozbawionym głębszego sensu.  Oczywiście może […] Jaka jest strategia miasta wobec „małej kultury” (czyli np. wsparcie finansowe oraz merytoryczne z miejskich instytucji kultury czy bezpłatne użyczanie przestrzeni dla lokalnych twórców)? Proszę o odniesienie do oficjalnych…
4. 26.02.18. Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 2018-02-29 …youtu.be/LrKYF7R3kqY bc ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska
5. Ełczanie pytają radnych i radne, ale po co? 2018-09-30 …od swoich radnych oczekiwać zaangażowania, aktywności, rezultatów. Wiele zadziało się na spacerach badawczych. Rozmawialiśmy o miejskich sprawach, tematach które mieszkańców nurtowały lub uwierały. Podczas tych 6 spotkań mieszkańcy czasem…
6. Adelfi szuka współpracownika 2017-10-18 …szuka współpracownika 2017-10-18 Poszukujemy osób do współpracy przy organizacji spacerów badawczych czyli spotkań mieszkańców, aktywistów miejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni a także radnych i innych przedstawicieli władz. Każde z 6 spotkań ma […] projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego będzie działało na rzecz większego zainteresowania mieszkańców działaniami miejskich radnych w Ełku. Oprócz comiesięcznego monitoringu sesji i komisji Rady Miasta, który ukazuje…
7. 26.02.18. Posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju 2018-02-29 …bc ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska
8. 27.02.18. XLI SESJA RADY MIASTA EŁKU 2018-02-29 …bc ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska
9. 07.05.18. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ełku (SESJA XLV) 2018-07-02 …m.c. ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska
10. Sprostowanie do aktualności "Jak wybrani zostaną stypendyści?" 2017-09-20 …ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons) most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Paweł Odolecki
Spożywanie alkoholu nad rzeką ul. Sportowa
2017-04-21 …Spożywanie alkoholu nad rzeką ul. Sportowa Wniosek o zwiększenie patroli straży miejskiej nad rzeczą przy ul. Sportowej ze względu na nielegalne spożywanie alkoholu na tym obszarze…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Miejska stacja paliw
2017-02-28 Miejska stacja paliw Po raz 3 zgłasza pomysł […] do rozważenia ( za Radnym Dracewiczem) - utworzenie w naszym mieście stacji paliw która należałaby do jednej z naszych miejskich spółek. Stacja ta oprócz tradycyjnych paliw takich jak ON, PB czy LPG dysponowałaby paliwami alternatywnymi jak stacja […] Grajewie w dniu dzisiejszym ON jest tańszy o 36 groszy. Taka stacja mogłaby zaopatrywać w paliwo jednostki miejskie jak również służby porządkowe itp. Cena miałaby z pewnością duże znaczenie dla mieszkańców. interpelacja…
3.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Ilość miejsc parkingowych
2018-01-24 …parkingowego 1,5. Pytanie – czy podając ilość samochodów parkujących w mieście wzięto również pod uwagę, że na miejskich parkingach parkują samochody ciężarowe, dostawcze, busy? Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt powiedziała, że zwracała…
4.
Nikodem Wacław Kemicer
Ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018-01-23 …zwolnić z opłaty. Ponadto należałoby odpłatności proponowane w tabelce bardziej zróżnicować i naliczać od faktycznego dochodu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała, że odpłatności w tabelce się nie zmieniły. Wydzielony został jedynie Klub…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony