Sesja nr 20 z dnia 2016-06-23
Uchwalona
Uchwała nr XXI.231.16 Rady Miasta Ełku z dn 30.08.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach