Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie …sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę […] Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie energia ciepło, gaz, prąd spółki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
energia spółki współpraca regionalna
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i…
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.419.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 …w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021. ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji […] w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji…
woda i ścieki
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 …w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań […] Informacja z akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Opinia Komisji do wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku…
2. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Ełku, Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku oraz Prezesem Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
3. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Rozwoju Ełku do roku 2020 (wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku); Informacja nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Zdzisław Tyszkiewicz
Ulica Wojska Polskiego
2018-02-23 …Prezes ZI H. Bender poinformowała, że projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego jest na etapie uzgodnień raportu ze Spółką Wody Polskie…
2.
Nikodem Wacław Kemicer
Miejska stacja paliw
2017-02-28 …rozważenia ( za Radnym Dracewiczem) - utworzenie w naszym mieście stacji paliw która należałaby do jednej z naszych miejskich spółek. Stacja ta oprócz tradycyjnych paliw takich jak ON, PB czy LPG dysponowałaby paliwami alternatywnymi jak stacja ładowania…
3.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych
2018-02-23 …Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych Poruszył temat uliczki na oś. Bogdanowicza, poinformował…
4.
Bogusław Wisowaty
Podłączenia do sieci gazowej ciepłowniczej os. Pod Lasem
2018-02-27 …tym temacie robi. Prezydent Miasta odpowiadając, między innymi poinformował, że w pierwszej kolejności budowana jest linia przez spółkę gazowniczą, a potem podłączenie. Wie, że nie odstąpiono od przedsięwzięcia…
5.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Przejście dla pieszych
2018-02-26 …oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego. Proponuje przewidzieć w planach wykonanie takiego oznakowania na wysokości spółki Administrator…
6.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Modernizacja wodociągów
2018-02-26 …Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 Modernizacja wodociągów Poruszył temat budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uliczce na […] A.Semńczuk poinformował, że planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku jest cały czas dynamiczny…
7.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Przeciętne wynagrodzenie w spółkach
2018-02-26 …Przeciętne wynagrodzenie w spółkach Przeciętne wynagrodzenie w spółkach Poinformował, że w miesiącu październiku lub listopadzie radni otrzymali informacje o przeciętnych wynagrodzeniach w spółkach. Po raz kolejny prosi o przedstawienie informacji o przeciętnych wynagrodzeniach w spółkach
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników