Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i…
opłaty woda i ścieki
2. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie …sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę […] Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie energia ciepło, gaz, prąd spółki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
energia spółki współpraca regionalna
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 …w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań […] Informacja z akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Opinia Komisji do wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Rozwoju Ełku do roku 2020 (wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku); Informacja nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników