Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 …w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i…
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie …sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę […] Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie energia ciepło, gaz, prąd współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne spółki
energia spółki współpraca regionalna
4. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.419.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 …w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021. ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji […] w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji…
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …Rozwoju Ełku do roku 2020 (wraz z analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Ełku); Informacja nt. sytuacji finansowej miejskich spółek komunalnych i spółki Pro – Medica; Opinia Komisji do projektów uchwał […] Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku; innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 listopada…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …Komisji w sprawie pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Suwalskiej; Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku; Analiza zmian w stanie zatrudnienia i przeciętnych wynagrodzeniach miejskich jednostek organizacyjnych; Opinia Komisji do […] nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe; w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań […] Informacja z akcji zimowego utrzymania dróg w mieście oraz przygotowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku do akcji oczyszczania letniego miasta. Opinia Komisji do wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku…
3. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …Ełku, Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku oraz Prezesem Zarządu Spółki Pro-Medica w Ełku. Podjęcie uchwał w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Nikodem Wacław Kemicer
Miejska stacja paliw
2017-02-28 …rozważenia ( za Radnym Dracewiczem) - utworzenie w naszym mieście stacji paliw która należałaby do jednej z naszych miejskich spółek. Stacja ta oprócz tradycyjnych paliw takich jak ON, PB czy LPG dysponowałaby paliwami alternatywnymi jak stacja ładowania…
2.
Bogusław Wisowaty
Podłączenia do sieci gazowej ciepłowniczej os. Pod Lasem
2018-02-27 …tym temacie robi. Prezydent Miasta odpowiadając, między innymi poinformował, że w pierwszej kolejności budowana jest linia przez spółkę gazowniczą, a potem podłączenie. Wie, że nie odstąpiono od przedsięwzięcia…
3.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Modernizacja wodociągów
2018-02-26 …Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 Modernizacja wodociągów Poruszył temat budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w uliczce na […] A.Semńczuk poinformował, że planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku jest cały czas dynamiczny…
4.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Przeciętne wynagrodzenie w spółkach
2018-02-26 …Przeciętne wynagrodzenie w spółkach Przeciętne wynagrodzenie w spółkach Poinformował, że w miesiącu październiku lub listopadzie radni otrzymali informacje o przeciętnych wynagrodzeniach w spółkach. Po raz kolejny prosi o przedstawienie informacji o przeciętnych wynagrodzeniach w spółkach
5.
Krzysztof Zbigniew Wiloch
Przejście dla pieszych
2018-02-26 …oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego. Proponuje przewidzieć w planach wykonanie takiego oznakowania na wysokości spółki Administrator…
6.
Wojciech Paweł Kwiatkowski
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych
2018-02-23 …Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2018- 2021 Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych Poruszył temat uliczki na oś. Bogdanowicza, poinformował…
7.
Michał Zdzisław Tyszkiewicz
Ulica Wojska Polskiego
2018-02-23 …Prezes ZI H. Bender poinformowała, że projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego jest na etapie uzgodnień raportu ze Spółką Wody Polskie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników