Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.100.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych …IX.100.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ławnicy sąd
sąd
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.116.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu …Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu ławnicy sąd
sąd
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.117.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — w sprawie wyboru ławników …X.117.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 W sprawie wyboru ławników ławnicy sąd
sąd
4. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku …III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul…
skargi
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 — Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. …X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie…
skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników