Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2015-01-27
Uchwała nr III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku …III.29.15 Rady Miasta Ełku z dn. 27.01.2015 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul…
skargi
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-08-25
Uchwała nr IX.100.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych …IX.100.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ławnicy sąd
sąd
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 — Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. …X.115.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09 2015 Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie…
skargi
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.116.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu …Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 Zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu ławnicy sąd
sąd
5. Sesja nr 10 z dnia
2015-09-29
Uchwała nr X.117.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — w sprawie wyboru ławników …X.117.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 W sprawie wyboru ławników ławnicy sąd
sąd
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.383.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę …w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w […] zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków XXXVIII.383.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie […] w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę…
odpady woda i ścieki
7. Sesja nr 40 z dnia
2018-01-25
Uchwała nr XL.404.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 — w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę …w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle […] Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 XL.404.18 Rady Miasta Ełku z dn 25.01.2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia…
skargi zagospodarowanie przestrzeni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Opinia do projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. 2018-03-26 9:30 9:50 Rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku – opinia do projektu uchwały…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …sprawie nadania nazwy ulicy (Siegfrieda Lenza); w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa); w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko–Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] Opinia do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; w sprawie podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia […] sprawie nadania nazwy ulicy (Siegfrieda Lenza); w sprawie nadania nazwy ulicy (Willowa); w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko–Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.370.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] planu przestrzennego, zwanego "Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2" wraz z odpowiedzią na skargę; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia…
4. Komisja Oświaty i Kultury …zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym…
5. Komisja Sportu i Rekreacji …zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Seniora „Senior+”; w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia […] Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie; podziału miasta Ełku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników