Sesja nr 10 z dnia 2015-09-29
Uchwalona
Uchwała nr X.116.15 Rady Miasta Ełku z dn. 29.09.2015 — Zgłoszenie kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach