Sesja nr 22 z dnia 2016-09-13
Uchwalona
Uchwała nr XXII.236.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach