Sesja nr 24 z dnia 2016-11-29
Projekt uchwały nr 20974 — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozkład głosów radnych

Nie dotyczy